Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Обавјештења   /  Обавјештења   /  Odbrana završnog (master) rada

Odbrana završnog (master) rada

Gospođica Helena Kovač, diplomirani ekonomista iz Pala, javno će braniti završni (master) rad pod naslovom  „TRGOVINSKA RAZMJENA BOSNE I HERCEGOVINE SA EU-28, EFTA-om i CEFTA-om“  u četvrtak, 02.07.2015. godine u 10,00 časova, u sali Naučno-nastavnog Vijeća (broj 210) Ekonomskog fakulteta Pale.

Rad se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 časova u Biblioteci fakulteta.

Ekonomski fakultet Pale