Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Обавјештења   /  Обавјештења   /  Odbrana magistarskih teza

Odbrana magistarskih teza

O B A V J E Š T E NJ E

Gospođa Slavica Ašonja, diplomirani ekonomista iz Han Pijesaka, javno će braniti magistarsku tezu pod naslovom “PRIMJENA REVIZORSKIH POSTUPAKA I PROCEDURA U PORESKOJ INSPEKCIJI I KONTROLI POREZA NA DOBIT“ u petak, 25.09.2009. godine u 15,00 časova, u sali 60/IV Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu – Palama.

Gospdin Milić Ristić, oficir veze iz Bijeljine, javno će braniti magistarsku tezu pod naslovom “BEZBJEDNOSNA INTEGRISANOST ZEMLJE U GLOBALNE TOKOVE KAO FAKTOR PRIVLAČNOSTI ZA STRANE INVESTICIJE“ u petak, 09.10.2009. godine u 16,00 časova, u sali 60/IV Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu – Palama.

Gospođica Nataša Kokotović, diplomirani ekonomista iz Istočnog Starog Grada, javno će braniti magistarsku tezu pod naslovom “FISKALNO OPTEREĆENJE BOSNE I HERCEGOVINE U POREĐENJU SA ZEMLJAMA EVROPSKE UNIJE“u subotu 10.10.2009. godine u 10,00 časova, u sali 60/IV Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu – Palama.

Magistarski radovi se mogu pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 časova u Bibliteci fakulteta.

DEKAN
Prof. dr Novo Plakalović