Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Обавјештења   /  Обавјештења   /  Odbrana magistarskih teza

Odbrana magistarskih teza

Gospođica Dragana Tadić, diplomirani ekonomista iz Beograda, javno će braniti magistarsku tezu pod naslovom „POLITIKA KAMATNIH STOPA U ZAŠTITI OD RIZIKA U BANKARSTVU BIH“ u srijedu, 06.07.2011. godine u 11,00 časova, u sali 60/4.sp.  Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu – Pale. Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 časova u biblioteci fakulteta.

Gospođa Verica Božić, diplomirani ekonomista iz Pala, javno će braniti magistarsku tezu pod naslovom „ODNOS BOSNE I HERCEGOVINE SA KLJUČNIM MEĐUNARODNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA U SAVREMENIM USLOVIMA GLOBALIZACIJE“ u petak, 08.07.2011. godine u 10,00 časova, u sali 60/4.sp. Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu – Pale. Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 časova u biblioteci fakulteta.