Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Обавјештења   /  Обавјештења   /  Odbrana doktorske disertacije

Odbrana doktorske disertacije

Gospodin Nenad Pandurević, magistar ekonomskih nauka iz Pala, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom  “SPOLJNA TRGOVINA I SPOLJNOTRGOVINSKA POLITIKA U FUNKCIJI PRIVREDNOG RAZVOJA I EVROPSKIH INTEGRACIJA BOSNE I HERCEGOVINE“ u petak, 26.06.2015. godine u 10,00 časova, u sali Naučno-nastavnog Vijeća (broj 210) Ekonomskog fakulteta Pale.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 časova u Bibliteci fakulteta.

Ekonomski fakultet Pale