Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Обавјештења   /  Обавјештења   /  Odbrana doktorske disertacije

Odbrana doktorske disertacije

Zakazuje se javna odbrana doktorske disertacije kandidata Mr Mladena Rebića pod naslovom “SAVREMENA KRETANJA U TEORIJI INDUSTRIJSKE ORGANIZACIJE I TRŽIŠNE STRUKTURE I STRATEŠKE AKTIVNOSTI PREDUZEĆA“ za 08. decembar 2011. godine u 12,00 časova, sala 60/IV  Ekonomskog fakulteta Pale, Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Odbrana doktorske disertacije je javna, te svi zainteresovani mogu pristupiti odbrani.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 časova u biblioteci Fakulteta.