Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Други циклус   /  Огласна табла II   /  Obavještenje za upis studenata

Obavještenje za upis studenata

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUSCS TUDIJA

(AKADEMSKA 2014/2015. GODINA)

 • Upis studenata će se obaviti u terminu od 06.10.2014. do 08.10.2014. godine (od 09,00 do 12,00 časova).

Studenti su dužni prioložiti dvije fotografije (za indeks).

Školarina se uplaćuje na žiro – račun

 • SUFINANSIRAJUĆI studenti treba da uplate:
 • upis za I semestar……………………………………………………………………..  40,00 KM
 • formulari za upis i indeks………………………………………………………….. 20,00 KM
 • članarina za biblioteku…………………………………………………………………  5,00 KM
 • osiguranje…………………………………………………………………………………  5,00 KM
 • školarina (I rata) ………………………………………………………………………..293,00 KM

 

D E K A N
Prof. dr Ljubiša Vladušić

 

Uplatnice

1 semastar

 • Iznos: 16,00 KM
 • Primalac: UIS
 • Žiro račun: 555-09000055459-48
 • Budžetska organizacija – 0831001
 • Vrsta prihoda – 722534
 • Opština – 088
 • Poziv na broj: 0000000504

Administrativni troškovi i 1 semestar

 • Iznos: 49,00 KM
 • Primalac: EFP
 • Žiro račun: 555-09000055459-48
 • Budžetska organizacija – 0831004
 • Vrsta prihoda – 722534
 • Opština – 089
 • Poziv na broj: 0000000504

Sufinasirajući

 • Iznos: 29,30 KM
 • Primalac: UIS
 • Žiro račun: 555-09000055459-48
 • Budžetska organizacija – 0831001
 • Vrsta prihoda – 722534
 • Opština – 088
 • Poziv na broj: 0000000504
 • Iznos: 263,70 KM
 • Primalac: EFP
 • Žiro račun: 555-09000055459-48
 • Budžetska organizacija – 0831004
 • Vrsta prihoda – 722534
 • Opština – 089
 • Poziv na broj: 0000000504

Bibloteka

 • Iznos: 5,00 KM
 • Primalac: EFP
 • Žiro račun: 555-09000055459-48
 • Budžetska organizacija – 0831004
 • Vrsta prihoda – 722549
 • Opština – 089