Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Огласна табла Економија   /  Огласна табла Економија   /  Obavještenje za ovjeru i upis semstra na prvom ciklusu studija školske 2011/12 godine

Obavještenje za ovjeru i upis semstra na prvom ciklusu studija školske 2011/12 godine

Obavještenje za upis semestra za sve godine prvog cikulusa (školska 2011/2012 godina)

Ovjera i upis semestra će se obaviti od 20.02.2012. do 29.02.2012. godine u terminu
od 09,00 do 12,00 časova.

Školarina se uplaćuje na žiro – račun

Studenti koji se finansiraju iz BUDŽETA i SAMOFINANSIRAJUĆI treba da uplate:

  • upis za semestar (2.,4.,6. i 8.) ……………………………………………………40,00 KM
  • obrasci za ovjeru i upis………………………………………………………………2,00 KM

SAMOFINANSIRAJUĆI

  • školarina (2. rata) ………………………………………………………………….220, 00 KM

Za ovjeru i upis narednog semestra je potrebno imati prikupljene sve potpise predmetnih nastavnika iz prethodnog semestra. Svi studenti su dužni obaviti ovjeru i upis do 29.02.2012. u suprotnom će plaćati naknadu za kašnjenje.

Ekonomski fakultet u Palama

 

Kako popuniti uplatnice?

Školarina

Administrativni troškovi

Ostali troškovi