Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Обавјештења   /  Обавјештења   /  Obavještenje o uvidu u javnost doktorske disertacije

Obavještenje o uvidu u javnost doktorske disertacije

Obavještavamo javnost da je Referat o urađenoj doktorskoj disertaciji mr Marka Đoga pod nazivom “Uticaj režima deviznog kursa na platni bilans Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske“ stavljen na uvid javnosti dana 14.02.2013. godine, a sve u skladu sa članom 78. Statuta Univerziteta u Srpskom Sarajevu  i Zakona o univerzitetu (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 12/93, 14/94, 99/04 i 92/05).

Disertacija se nalazi u biblioteci Ekonomskog fakulteta u Palama, a uvid u istu može se izvršiti svakim radnim danom od 08.00 do 15.00 časova. Datum odbrane doktorske disertacije biće naknadno utvrđen, a javnost će biti blagovremeno obavještena.

Refarat – Izvještaj o urađenoj doktorskoj disertaciji (pdf)

DEKAN
Doc.dr Ljubiša Vladušić