Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Obavještenje o savladavanju nastavnog programa tokom obustave nastave

Obavještenje o savladavanju nastavnog programa tokom obustave nastave

Poštovane studentkinje i studenti,

Uz iskrenu želju da svi vi, vaše porodice i prijatelji bez bilo kakvih problema prebrodite rizike koje sa sobom nosi pandemija virusa korona, obavještavamo vas da smo preduzeli aktivnosti da vam nastavnici i saradnici u ovim „vanrednim“ okolnostima putem elektronske komunikacije pruže pomoć i podršku za savladavanje nastavnih sadržaja tokom ovog semestra dok traje obustava redovne nastave.

Obavještenje o savladavanju nastavnog programa tokom obustave nastave u skladu sa Naredbom Ministra za naučno tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo broj 19.02/616-7/20 od 10.03.2020. godine

Ekonomski fakultet Pale

Obavještenje o organizovovanju minimalnog procesa rada na organizacionim jedinicama Univerziteta u Istočnom Sarajevu broj 1090/20 od 16.3.2020.godine

Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Instrukcija resornog Ministarstva o omogućavanju nastavnog procesa na dalјinu

Instrukcija resornog Ministarstva o organizovanju minimalnog procesa rada

MNRVOID