Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

Obavještenje o načinu plaćanja naknada

Po Obavještenju Ministarstva finansija br. 06.09/403-224/12 sva plaćanja putem blagajne se ukidaju.

Od 28.03.2012. godine sva plaćanja koja su obavljana na blagajni će se vršiti na račun vlastitih prihoda fakulteta.

Računi i kodovi za uplatu:

  • Svrha doznake: (Upisati vrstu naknade koja se plaća)
  • Primalac: Ekonomski fakultet u Palama
  • Račun broj 562-099-80950598-34
  • Šifra prihoda: 722512
  • Budžetska organizacija fakulteta: 0831004
  • Šifra opštine u kojoj je sjedište fakulteta 089

Ekonomski fakultet u Palama