Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Огласна табла Економија   /  Огласна табла Економија   /  Obavješetenje za upis studenata u drugu, treću i četvrtu godinu

Obavješetenje za upis studenata u drugu, treću i četvrtu godinu

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS STUDENATA U DRUGU, TREĆU I ČETVRTU GODINU PRVOG CIKULUSA (AKADEMSKA 2011/2012 GODINA)

  • Upis studenata će se obaviti u terminu od 04.10.2011. do 21.10.2011. godine (od 09,00 do 12,00 časova).

Školarina se uplaćuje na žiro – račun

  • Studenti koji se finansiraju iz BUDŽETA i SAMOFINANSIRAJUĆI treba da uplate:
  1. upis za semestar (I, III, V, VII) …………………………………………………… 40,00 KM
  2. formulari za upis…………………………………………………………………….. 5,00 KM
  3. članarina za biblioteku………………………………………………………………. 5,00 KM
  4. osiguranje……………………………………………………………………………. 5,00 KM
  • SAMOFINANSIRAJUĆI
  1. školarina za školsku godinu (I rata) ……………………………………………220, 00 KM (uplata na vlastite prihode)

 

Ekonomski fakultet u Palama