Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Najava naučnog skupa povodom Dana UIS-a

Najava naučnog skupa povodom Dana UIS-a

Obavještavamo Vas da će se naučni skup “Nacionalne ekonomije u uslovima savremene globalizacije“ održati u organizaciji Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a uz pomoć u realizaciji Ekonomskog fakulteta Pale. Naučni skup se održava povodom Dana Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

NACIONALNE EKONOMIJE U USLOVIMA GLOBALIZACIJE

Globalni procesi su se krajem prošlog stoljeća nezamislivo dinamizirali što je generisalo optimistička očekivanja. Nažalost, umjesto poželjnog prosperiteta postali smo savremenici globalne krize koja destruira pojedince, preduzeća i države. Rast mobilnosti svih faktora, rast informisanosti, nezamisliv tehnički progres i rušenje barijera privrednoj ekspanziji proizveli su, umjesto očekivanog prosperiteta, pad performansi i recesiju za koju ne nalazimo djelotvorne odgovore, ne samo na globalnom planu, nego i lokalno, a ni kao pojedinci. Bauk nezaposlenosti i rast dugova razaraju domaćinstva, preduzeća i države, dok se akademske i upravljačke elite, zarobljene apologetskim preferencijama i parcijalnim interesima, teatralno i neproduktivno spore oko doktrinarnih propozicija i upravljačkih mehanizama bez izgleda da će u skorije vrijeme formulisati prijedloge i rješenja za prevazilaženje problema. Kriza je očigledno strukturna i vrlo kompleksna iz razloga što još uvijek nisu identifikovani ključni uzročnici, tako da se akademske i političke nomenklature bezuspješno spore o doktrinarnim i upravljačkim mehanizmima, dok realni problemi eskaliraju i ugrožavaju stabilnost. Pored nedoumica i nesnalaženja u navedenom kontekstu komplikacije se usložnjavaju zbog sve evidentnije nedjelotvornosti globalnog institucionalnog setinga , narušavanja prirodne ravnoteže, širenja kriznih žarišta, produbljivanja nejednakosti, rasta siromaštva, socijalnog nezadovoljstva, gladi i širenja epidemija. Kako god fokus je na ekonomiji, jer i društvene elite i pojedinci u konačnom razumiju da bez privrednog razvoja nema progresa u realizaciji targetiranih performansi. Koliko god pitanje razvoja imalo univerzalnu civilizacijsku dimenziju i značaj ono je, manifestaciono i suštinski, egzistencijalna paradigma i odgovornost pojedinca, porodice, preduzeća i društvene zajednice, što u uslovima globlizacije otvara pitanja o pravima, mogućnostima i ograničenjima, ali svakako i pitanja o strategijama i taktikama optimizacije “malih” ranjivih entiteta u velikom “surovom” poretku!? Kakva je budućnost malih otvorenih ekonomija u uslovima globalizacije, kakva je budućnost pojedinca i porodice, preduzeća ili bilo kog pojedinačnog entiteta da izgradi i sačuva samoodrživost i poželjnu poslovnu beskonačnost u uslovima darvinističke konkurencije i “neprijateljskog preuzimanja” resursa i mogućnosti!? Da li su nacionalne ekonomije anahronizam koji ograničava ekspanziju svjetske privrede, utočište koje štiti od neprijateljskih preuzimanja ili pitanje koje traži nova određenja u definisanju održivog razvoja u (ne)potpunom konkurentskom okruženju!? Mogu li nacionalne ekonomije imati aktivnu poziciju u formulisanju i odbrani održivog razvoja u uslovima globalizacije!?

Vjerujemo da će apostrofirani aspekti ove intrigantne paradigme otvoriti i brojna nepomenuta pitanja, analogije i nedomice za autore i istraživače, tim prije što, pored univerzalnih globalnih izazova, institucionalni seting i aktuelne okolnosti u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini privlače pažnju sveukupne akademske i političke javnosti.

prof. dr Spasoje Tuševljak, predsjednik Programskog odbora