Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Други циклус   /  Огласна табла II   /  Konkurs za upis drugog ciklusa studija

Konkurs za upis drugog ciklusa studija

Obavještavamo vas da je Vlada Republike Srpske Odlukom broj 04/1-012-2-1205/13 od 07.06.2013. godine donela Odluku o broju studenata koji se mogu upisati u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2013/2014. godini na javnim visokoškolskim ustanovama.

Ekonomski fakultet Pale

Studijski programi / Budžet / Sufinansiranje / Vanredni studij

 1. Finansije 0 / 10 / 10
 2. Poslovno upravljanje 0 / 10 / 10
 3. Makroekonomija, reforme i biznis 0 / 10 / 10
 4. Ekonomski razvoj BiH 0 / 10 / 10
 5. Kvantitativna ekonomija 0 / 10 / 10

Ukupno 100 kandidata.

 • Prijavljivanje kandidata se završava 25.10.2013. godine;
 • Polaganje prijemnog ispita je 28.10.2013. godine sa početkom u 9,00 časova na svim organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove;
 • Objavljivanje rezultata konkursa je do 29.10.2013. godine do 14,00 časova;
 • Upis primljenih kandidata obaviće se 30.10.2013. godine i 01.11.2013. godine.

Potrebni dokumenti za upis:

 1. Original ili ovjerena kopija Diplome ili Uvjerenja o završenom fakultetu
 2. Original ili ovjerena  kopija Uvjerenja o položenim isptima
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 4. Nastavni plan i program studija (ukoliko je završio na drugom fakultetu)
 5. Dokaz o uplati

Naknada za tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti iznosi 60,00 KM za studijske programe organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu, osim organizacione jedinice Akademije umjetnosti gdje je ovaj iznos 70,00 KM, Uplata za Univerzitet u Istočnom Sarajevu će se vršiti prema Odluci Upravnog odbora Univerziteta, a instrukciju će kandidati dobiti na organizacionim jedinicama Univerziteta.

Uplata se vrši na račun organizacioni jedinica:

Uplatnica 60,00 KM na:

 • Primalac: Ekonomski fakultet Pale
 • Žiro račun: 562-099-80950598-34
 • Budžetska organizacija – 0831004
 • Vrsta prihoda – 722512
 • Opština – 089
 • Poziv na broj: 0000000404

Visina školarine u KM:

 • budžet: –
 • sufinansiranje: 880,00 KM
 • vanredni student: 1500,00 KM

Visinu školarine za strane državljane utvrđuje nadležni organ visokoskolske ustanove.

Od plaćanja školarine oslobodjeni su:

 1. Studenti – djeca poginulih i nestalih boraca VRS (do navršenih 26 godina)
 2. Studenti – djeca ratnih vojnih invalida VRS 1. i 2. kategorije (do navršenih 26 godina)
 3. Studenti – invalidi VRS od 1-5 kategorije,
 4. Studenti sa invaliditetom,
 5. Studenti – djeca bez oba roditelja (do navršenih 26 godina)
  50% troškova od iznosa školarine upisa plaćaju
 6. Studenti – djeca ratnih vojnih invalida VRS od 3-6 kategorije(do navršenih 26 godina)

 

KONKURS (pdf)

 

Ekonomski fakultet Pale