Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Knjiga “Javne finasije“ – Obavještenje

Knjiga “Javne finasije“ – Obavještenje

Obavještavamo Vas da je publikovana knjiga ‘Javne finasije“ autora prof. dr Aleksandra Stojanovića i prof. dr Božidara Raičevića.

Ekonomski fakultet Pale


Iz sadržaja:

Prvi dio
UVOD U JAVNE FINANSIJE
OPŠTE O JAVNIM FINANSIJAMA
FISKALNO OPTEREĆENJE

Drugi dio
JAVNI RASHODI
PRISTUP JAVNIM RASHODIMA
PODJELE (KLASIFIKACIJE) JAVNIH RASHODA
OBIM JAVNIH RASHODA
PARALELNA EKONOMIJA I KVAZI FISKALNE AKTIVNOSTI

Treći dio
JAVNI PRIHODI
OPŠTE O JAVNIM PRIHODIMA
POREZI – OPŠTI PRISTUP
POREZI NA IMOVINU
POREZ NA DOHODAK FIZIČKIH LICA (GRAĐANA)
POREZ NA DOBIT PREDUZEĆA
POREZI NA DOBRA I USLUGE
CARINE
TAKSE
NAKNADE
DOPRINOSI
SAMODOPRINOS
ADMINISTRIRANJE POREZIMA
NEFISKALNI (PRIVREDNI) JAVNI PRIHODI
JAVNI ZAJAM
OSTALI JAVNI PRIHODI

Četvrti dio
FINANSIJSKE INSTITUCIJE
BUDŽET
VANBUDŽETSKE INSTITUCIJE

Peti dio
FINANSIJSKO IZRAVNANJE (FISKALNI FEDERALIZAM I FISKALNA DECENTRALIZACIJA)
JAVNE FINANSIJE U SAVEZNOJ DRŽAVI
FISKALNA DECENTRALIZACIJA
PRIPADNOST I RASPODJELA JAVNIH PRIHODA U BiH