Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

Javni konkurs za stipendije Vlade RS

Kontakt: 051/338-434  bilja.trifunovska@mp.vladars.net

KONKURS ZA STIPENDIJE OTVOREN JE DO 20. NOVEMBRA 2009.

tabela_za_druge_donatore.xls

Izjava za sve studente.doc

Na osnovu člana 16. stav 6. Zakona o studentskom standardu (“Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 34/08), člana 4. a u vezi sa članom 6. stav 1. tačka a)  Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija (“Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 92/09), Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske raspisuje

JAVNI KONKURS

za dodjelu 600 stipendija studentima visokoškolskih ustanova

(kategorija: uspješni studenti)

I

Raspisuje se Javni konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj i redovnim studentima studijskih programa u Federaciji BiH koji se ne izvode na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj, prvog ciklusa studija, za 2010. godinu, za kategoriju uspješnih studenata.

II

Opšti uslovi za dodjelu stipendija

Za dodjelu stipendija iz tačke I ovog konkursa mogu konkurisati redovni studenti visokoškolskih ustanova koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srpske i koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

1. da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine

2. da su studenti druge godine ili viših godina studija

3. da ne obnavljaju nijednu godinu studija

4. da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja

5. da studenti završne godine studija nisu stariji od 26 godine života, osim studenata studija koji traju pet ili šest godina, koji ne mogu biti stariji od 28 godina života.

III

Posebni uslov za dodjelu stipendija

Pored opštih uslova navedenih u tački II ovog konkursa, studenti koji konkurišu za dodjelu stipendija moraju ispunjavati sljedeći poseban uslov:

– da imaju položene ispite iz prethodnih godina studija sa prosječnom ocjenom 8,50 i više.

IV

Kriterijumi za utvrđivanje rang-liste studenata za dodjelu stipendije su:

1. uspjeh u prethodnim studijskim godinama

2. upisana godina studija

V

Obrazac prijave za Javni konkurs (prilog broj 1) kao i obrazac izjave da student ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja (prilog broj 5) biće dostupni na Portalu Vlade Republike Srpske, na stranici Ministarstva prosvjete i kulture: www.vladars.net i na protokolu Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, Banja Luka, Administrativni centar Vlade Republike Srpske, lamela A, prizemlje.

VI

Uz uredno popunjen prilog broj 1  i ovjeren obrazac izjave da student ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja (prilog broj 5) iz tačke V ovog konkursa, podnosioci prijave su obavezni dostaviti sljedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:

1. uvjerenje o državljanstvu

2. uvjerenje o prebivalištu (CIPS)

3. ovjerenu kopiju prve stranice indeksa

4. potvrdu o statusu redovnog studenta,

5. uvjerenje o položenim ispitima sa svih godina studija sa prosječnom ocjenom studiranja

6. potvrdu da nije obnavljao nijednu godinu u toku studija

7. ovjerenu izjavu da ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja  datu pod punom  krivičnom i materijalnom odgovornošću

8. fotokopiju tekućeg računa sa računom banke kod koje je račun otvoren.

VII

Dokumenti iz tačke VI podtačke 1, 2, 3. i 8. ovog konkursa ne smiju biti stariji od šest mjeseci a dokumenti iz podtačke 4, 5, 6. i 7. ne smiju biti starije od dana objavljivanja ovog konkursa.

VIII

Podnosioci prijava moraju imati otvoren tekući račun na svoje ime u nekoj od banaka  u Republici Srpskoj.

IX

Prijave sa potrebnim dokumentima dostavljaju se lično ili poštom na adresu: Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Odjeljenje za visoko obrazovanje, Trg Republike Srpske 1, Banja Luka, sa naznakom  “uspješni studenti“.

Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

X

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Nezavisne novine“ kao i na Portalu Vlade Republike Srpske, stranica Ministarstva prosvjete i kulture: www.vladars.net

XI

Javni konkurs ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja u dnevnom listu “Nezavisne novine“.

XII

Predstavnici zainteresovanih studentskih predstavničkih tijela visokoškolskih ustanova imaju pravo neposrednog uvida u rad Komisije za dodjelu stipendija, koja razmatra prijave na Javni konkurs i utvrđuje prijedlog za dodjelu stipendija.

XIII

Rang-lista kandidata kojima će biti dodijeljena stipendija za 2010. godinu biće objavljena na Portalu Vlade Republike Srpske, stranica Ministarstva prosvjete i kulture: www.vladars.net

 

Prijava za uspjesne studente.doc

 

Na osnovu člana 16. stav 6. Zakona o studentskom standardu (“Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 34/08), člana 4. a u vezi sa članom 6. stav 1. tačka v)  Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija (“Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 92/09), Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske raspisuje

JAVNI KONKURS

za dodjelu stipendija studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u inostranstvu (kategorija:studenti studija u inostranstvu)

I

Raspisuje se Javni konkurs za dodjelu stipendija studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u inostranstvu, za studijske programe matematike, fizike, informatike, mašinstva, elektrotehnike i geodezije i za studijske programe koji se ne izvode na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj, za 2009. godinu, za kategoriju studenata studija u inostranstvu.

II

Opšti uslovi za dodjelu stipendija

Pravo učešća na Javni konkurs imaju redovni studenti visokoškolskih ustanova prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u inostranstvu odnosno studenti koji su upisali magistarski i doktorski studij u inostranstvu u skladu sa ranije važećim propisima a koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srpske i koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

1. da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine

2. da su studenti druge godine ili  viših godina studija

3. da ne obnavljaju nijednu godinu studija

4. da studenti završne godine na prvom ciklusu studija nisu stariji od 26 godine života, na drugom ciklusu studija od 28 godina života a na trećem ciklusu studija od 32 godina života, osim studenata studija koji traju pet ili šest godina, koji ne mogu biti stariji od 28 godina života na prvom ciklusu studija, na drugom ciklusu od 30 godina života, a na trećem ciklusu od 34 godine života.

III

Posebni uslovi za dodjelu stipendija studentima studija u inostranstvu:

Pored opštih uslova navedenih u tački II ovog konkursa, studenti koji konkurišu za dodjelu stipendija moraju ispunjavati sljedeće posebne uslove:

1. da imaju položene ispite iz prethodnih godina studija sa prosječnom ocjenom najmanje 9,00 i više

2. da su upisali studijske programe sa Liste studijskih programa, iz tačke I ovog konkursa.

IV

Kriterijumi za utvrđivanje rang-liste studenata za dodjelu stipendije su:

1. uspjeh u prethodnim studijskim godinama

2. upisana godina studija

V

Obrazac prijave za Javni konkurs (prilog broj 3) biće dostupan na Portalu Vlade Republike Srpske, stranica Ministarstva prosvjete i kulture: www.vladars.net i na protokolu Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, Banja Luka, Administrativni centar Vlade Republike Srpske, lamela A, prizemlje.

VI

Uz uredno popunjen prilog broj 3, podnosioci prijave obavezni su da dostave sljedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:

1. uvjerenje o državljanstvu

2. uvjerenje o prebivalištu (CIPS)

3. ovjerenu  kopiju prve stranice indeksa

4. potvrdu o statusu redovnog studenta

5. uvjerenje o položenim ispitima sa svih godina studija sa prosječnom ocjenom studiranja

6. potvrdu da nije obnavljao nijednu godinu u toku studija

7. potvrdu od poslodavca o zaposlenju, ukoliko je kandidat zaposlen (za studente koji su upisali magistarski ili doktorski studij u inostranstvu u skladu sa ranije važećim propisima)

8. fotokopiju tekućeg računa sa računom banke kod koje je račun otvoren.

VII

Dokumenti iz tačke VI podtačke 1, 2, 3, 7. i 8. ovog konkursa ne smiju biti stariji od šest mjeseci a dokumenti iz podtačke 4, 5. i 6. ne smiju biti stariji od dana objavljivanja ovog konkursa.

VIII

Podnosioci prijava moraju imati otvoren tekući račun na svoje ime u nekoj od banaka  u Republici Srpskoj.

Za dokumente iz tačke VI ovog konkursa koji su na stranom jeziku, podnosilac prijave obavezan je da dostavi prevod od ovlašćenog sudskog tumača.

IX

Prijave sa potrebnim dokumentima dostavljaju se lično ili poštom na adresu: Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Odjeljenje za visoko obrazovanje, Trg Republike Srpske 1, Banja Luka, sa naznakom  “studenti studija u inostranstvu“.

Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

X

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Nezavisne novine“ kao i na Portalu Vlade Republike Srpske, stranica Ministarstva prosvjete i kulture: www.vladars.net

XI

Javni konkurs ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja u dnevnom listu “Nezavisne novine“.

XII

Predstavnici zainteresovanih studentskih predstavničkih tijela visokoškolskih ustanova imaju pravo neposrednog uvida u rad Komisije za dodjelu stipendija, koja razmatra prijave na Javni konkurs i utvrđuje prijedlog za dodjelu stipendija.

XIII

Rang-lista kandidata kojima će biti dodijeljena stipendija za 2009. godinu biće objavljena na Portalu Vlade Republike Srpske, stranica Ministarstva prosvjete i kulture: www.vladars.net

 

Prijava za studente studija u inostranstvu.doc

 

Na osnovu člana 16. stav 6. Zakona o studentskom standardu (“Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 34/08), člana 4. a u vezi sa članom 6. stav 1. tačka b)  Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija (“Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 92/09), Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske raspisuje

JAVNI KONKURS

za dodjelu 17 stipendija studentima visokoškolskih ustanova

(kategorija: studenti sa prebivalištem u izrazito nerazvijenim opštinama Republike Srpske)

Raspisuje se Javni konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj koje se finansiraju iz budžeta Republike Srpske i redovnim studentima studijskih programa u Federaciji BiH koji se ne izvode na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj, prvog ciklusa studija, za 2010. godinu, za kategoriju studenata sa prebivalištem u izrazito nerazvijenim opštinama.

Odlukom Vlade Republike Srpske sljedeće opštine, prema kriterijumu razvijenosti,  imaju status izrazito nerazvijenih: Berkovići, Vukosavlje, Donji Žabar, Istočni Drvar, Istočni Mostar, Istočni Stari Grad, Jezero, Kalinovik, Kneževo, Krupa na Uni, Kupres, Ljubinje, Osmaci, Oštra Luka, Pelagićevo, Petrovac, Trnovo i Ustiprača.

II

Opšti uslovi za dodjelu stipendija

Za dodjelu stipendija iz tačke I ovog konkursa mogu konkurisati redovni studenti visokoškolskih ustanova koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srpske, u opštinama iz tačke I ovog Konkursa i koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

1. da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine

2. da su studenti druge godine ili viših godina studija

3. da ne obnavljaju nijednu godinu studija

4. da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja

5. da studenti završne godine studija nisu stariji od 26 godina života, osim studenata studija koji traju pet ili šest godina, koji ne mogu biti stariji od 28 godina života.

III

Posebni uslovi za dodjelu stipendija

Pored opštih uslova navedenih u tački II ovog konkursa, studenti koji konkurišu za dodjelu stipendija moraju ispunjavati sljedeće posebne uslove:

1. da imaju položene ispite iz prethodnih godina studija sa prosječnom ocjenom najmanje 8,00 i više

2. da imaju prebivalište u izrazito nerazvijenim opštinama u Republici Srpskoj

3. da će nakon završetka studija ponuditi svoj radni angažman na području izrazito nerazvijenih opština, najmanje onoliko vremena koliko su dobijali stipendiju.

IV

Kriterijumi za utvrđivanje rang-liste studenata za dodjelu stipendije su:

1. uspjeh u prethodnim studijskim  godinama

2. upisana godina studija

3. socijalni status.

V

Obrazac prijave za Javni konkurs (prilog broj 2) kao i obrazac izjave da student ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja (prilog broj 5) biće dostupni na Portalu Vlade Republike Srpske, na stranici Ministarstva prosvjete i kulture: www.vladars.net i na protokolu Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, Banja Luka, Administrativni centar Vlade Republike Srpske, lamela A, prizemlje.

VI

Uz uredno popunjen prilog broj 2  i ovjeren obrazac izjave da student ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja (prilog broj 5) iz tačke V ovog konkursa, podnosioci prijave su obavezni dostaviti sljedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:

1. uvjerenje o državljanstvu

2. uvjerenje o prebivalištu (CIPS),

3. ovjerenu kopiju prve stranice indeksa

4. potvrdu o statusu redovnog studenta

5. uvjerenje o položenim ispitima sa svih godina studija sa prosječnom ocjenom studiranja

6. potvrdu da nije obnavljao nijednu godinu u toku studija

7. ovjerenu izjavu da ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja datu pod punom  krivičnom i materijalnom odgovornošću

8. ovjerenu kućnu listu

9. potvrdu o redovnom školovanju za članove domaćinstva na redovnom školovanju a za predškolsku djecu izvod iz matične knjige rođenih

10. potvrdu da se nezaposleni članovi domaćinstva vode na evidenciji nezaposlenih lica nadležnog Zavoda za zapošljavanje

11. uvjerenje nadležne Poreske uprave za roditelje da se ne vode kao poreski obveznici

12. izvod iz matične knjige umrlih, za studente bez jednog ili oba roditelja

13. posljednju platnu listu zaposlenih članova domaćinstva/posljednji ček od penzije za penzionisane članove domaćinstva

14. fotokopiju tekućeg računa sa računom banke kod koje je račun otvoren.

VII

Dokumenti iz tačke VI podtačke 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12. i 14. ovog konkursa ne smiju biti stariji od šest mjeseci a dokumenti iz podtačke 4, 5, 6, 7.  i 13. ne smiju biti stariji od dana objavljivanja ovog konkursa.

VIII

Podnosioci prijava moraju imati otvoren tekući račun na svoje ime u nekoj od banaka  u Republici Srpskoj.

IX

Prijave sa potrebnim dokumentima dostavljaju se lično ili poštom na adresu: Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Odjeljenje za visoko obrazovanje, Trg Republike Srpske 1, Banja Luka, sa naznakom “studenti sa prebivalištem u izrazito nerazvijenim opštinama Republike Srpske“.

Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Nezavisne novine“ kao i na Portalu Vlade Republike Srpske, stranica Ministarstva prosvjete i kulture: www.vladars.net

XI

Javni konkurs ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja u dnevnom listu “Nezavisne novine“.

XII

Predstavnici zainteresovanih studentskih predstavničkih tijela visokoškolskih ustanova imaju pravo neposrednog uvida u rad Komisije za dodjelu stipendija, koja razmatra prijave na Javni konkurs i utvrđuje prijedlog za dodjelu stipendija.

XIII

Rang-lista kandidata kojima će biti dodijeljena stipendija za 2010. godinu biće objavljena na Portalu Vlade Republike Srpske, stranica Ministarstva prosvjete i kulture: www.vladars.net

Prijava za studente iz nerazvijenih opstina.doc

 

Na osnovu člana 16. stav 6. Zakona o studentskom standardu (“Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 34/08), člana 4. a u vezi sa članom 6. stav 1. tačka g)  Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija (“Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 92/09), Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske raspisuje

JAVNI KONKURS

za dodjelu 183 stipendije studentima visokoškolskih ustanova

(kategorija: ostali studenti)

I

Raspisuje se Javni konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj koje se finansiraju iz budžeta Republike Srpske i redovnim studentima studijskih programa u Federaciji BiH koji se ne izvode na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj, prvog ciklusa studija, za 2010. godinu, za kategoriju ostalih studenata:

1. studenti sa posebnim potrebama

2. studenti iz socijalno ugroženih porodica, što dokazuju isključivo  rješenjem nadležnog Centra za socijalni rad

3. studenti – civilne žrtve Otadžbinskog rata, djeca poginulih boraca i djeca ratnih vojnih invalida od I do IV kategorije

4. studenti bez jednog ili oba roditelja

5. studenti iz porodice sa dva ili više studenata

6. studenti koji su bili smješteni u domove za nezbrinutu djecu ili u hraniteljske porodice do punoljetstva.

II

Opšti uslovi za dodjelu stipendija

Za dodjelu stipendija iz tačke I ovog konkursa mogu konkurisati redovni studenti visokoškolskih ustanova koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srpske i koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

1. da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine

2. da su studenti druge godine ili viših godina studija

3. da ne obnavljaju nijednu godinu studija

4. da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja (osim studenata sa posebnim potrebama)

5. da studenti završne godine studija nisu stariji od 26 godina života, osim studenata studija koji traju pet ili šest godina, koji ne mogu biti stariji od 28 godina života.

III

Posebni uslov za dodjelu stipendija

Pored opštih uslova navedenih u tački II ovog konkursa, studenti koji konkurišu za dodjelu stipendija moraju ispunjavati i sljedeći poseban uslov:

– da imaju položene ispite iz prethodnih godina studija sa prosječnom ocjenom najmanje 7,50 i više.

IV

Kriterijumi za utvrđivanje rangliste studenata za dodjelu stipendije su:

1. uspjeh u prethodnim  studijskim  godinama

2. upisana godina studija

3. socijalni status.

V

Obrazac prijave za Javni konkurs (prilog broj 4) kao i obrazac izjave da student ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja (prilog broj 5) biće dostupni na Portalu Vlade Republike Srpske, na stranici Ministarstva prosvjete i kulture: www.vladars.net i na protokolu Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, Banja Luka, Administrativni centar Vlade Republike Srpske, lamela A, prizemlje.

VI

Uz uredno popunjen prilog broj 4  i ovjeren obrazac izjave da student ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja (prilog broj 5) iz tačke V ovog konkursa, podnosioci prijave su obavezni dostaviti sljedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:

1. uvjerenje o državljanstvu

2. uvjerenje o prebivalištu (CIPS)

3. ovjerenu kopiju prve stranice indeksa

4. potvrdu o statusu redovnog studenta

5. uvjerenje o položenim ispitima sa svih godina studija sa prosječnom ocjenom studiranja

6. potvrdu da nije obnavljao nijednu godinu u toku studija

7. ovjerenu izjavu da ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja datu pod punom  krivičnom i materijalnom odgovornošću (osim studenata sa posebnim potrebama)

8. ovjerenu kućnu listu

9. potvrdu o redovnom školovanju za članove domaćinstva na redovnom školovanju a za predškolsku djecu izvod iz matične knjige rođenih

10. potvrdu da se nezaposleni članovi domaćinstva vode na evidenciji nezaposlenih lica nadležnog Zavoda za zapošljavanje

11. uvjerenje nadležne Poreske uprave za roditelje da se ne vode kao poreski obveznici

12. posljednju platnu listu zaposlenih članova domaćinstva/posljednji ček od penzije za penzionisane članove domaćinstva

13. rješenje nadležnog Centra za socijalni rad o statusu korisnika socijalne pomoći za studente iz socijalno ugroženih porodica

14. rješenje nadležnog Centra za socijalni rad o razvrstavanju (kategorizaciji) za studente sa posebnim potrebama

15. rješenje nadležnog organa Republike Srpske o priznatom statusu civilne žrtve otadžbinskog rata

16. rješenje nadležnog organa Republike Srpske o priznatom pravu po osnovu člana domaćinstva porodice poginulog borca, sa visinom primanja po tom osnovu, za studenta-dijete poginulog borca

17. rješenje nadležnog organa Republike Srpske o priznatom statusu djeteta ratnog vojnog invalida od I do IV kategorije, sa visinom primanja po tom osnovu, za studenta- dijete ratnog  vojnog invalida od I do IV kategorije

18. izvod iz matične knjige umrlih, za studente bez jednog ili oba roditelja

19. potvrdu izdatu od nadležnog organa da je student do punoljetstva bio smješten u domu za nezbrinutu djecu ili hraniteljsku porodicu, za studente koji su bili smješteni u domove za nezbrinutu djecu ili hraniteljsku porodicu

21. potvrdu o redovnom školovanju na visokoškolskoj ustanovi za svakog studenta iz porodice sa dva ili više studenata

22. fotokopiju tekućeg računa sa računom banke kod koje je račun otvoren.

VII

Dokumenti iz tačke VI podtačke 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. i 21. ovog konkursa ne smiju biti stariji od šest mjeseci a dokumenti iz podtačke 4, 5, 6, 7. i 12. ne smiju biti stariji od dana objavljivanja ovog konkursa.

VIII

Podnosioci prijava moraju imati otvoren tekući račun na svoje ime u nekoj od banaka  u Republici Srpskoj.

IX

Prijave sa potrebnim dokumentima dostavljaju se poštom ili lično na adresu:

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Odjeljenje za visoko obrazovanje, Trg Republike Srpske 1, Banja Luka, sa naznakom  “ostali studenti“.

Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

X

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Nezavisne novine“ kao i na Portalu Vlade Republike Srpske, stranica Ministarstva prosvjete i kulture: www.vladars.net

XI

Javni konkurs ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja u dnevnom listu “Nezavisne novine“.

XII

Predstavnici zainteresovanih studentskih predstavničkih tijela visokoškolskih ustanova imaju pravo neposrednog uvida u rad Komisije za dodjelu stipendija, koja razmatra prijave na Javni konkurs i utvrđuje prijedlog za dodjelu stipendija.

XIII

Rang-lista kandidata kojima će biti dodijeljena stipendija za 2010. godinu biće objavljena na Portalu Vlade Republike Srpske, stranica Ministarstva prosvjete i kulture: www.vladars.net

Prijava za ostale studente.doc