Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Informator za 2011/12 godinu

Informator za 2011/12 godinu

Informator za akademsku 2011/12 je u prodaji. Cijena je 12,00 KM, a može se kupiti u Skriptarnici fakulteta.

Sadržaj:

1. Pravila upisa i pohađanja prvog ciklusa studija
1.1. Upis u prvu godinu studija
1.2. Izvod iz prošlogodišnjeg Konkursa (akademska 2010/11 godina)
1.3. Upis nove studijske godine i obnova studijske godine
1.4. Upis i ovjera semestra
1.5. Predavanja i vježbe
1.6. Prelazak sa drugih fakulteta
1.7. Nastavak studija
2. Ispiti i prava studenata
2.1. Priznavanje ispita
2.2. Stimulisanje i disciplinske mjere
2.3. Zaštita prava studenata
2.4. Završetak studija i diplomskog ispita
3. Plan i program prvog ciklusa studija
I Godina
II Godina
III Godina
IV Godina (sa smjerovima)

4. Profesorski kolegij – Prvi ciklus studija
5. Drugi cilus studija
6. Treći ciklus studija
7. On – line studij, studij na daljinu i cjeloživotno obrazovanje
8. Organi upravljanja i naučni i stručni organi fakulteta

9. Organizacija fakulteta
9.1. Jedinica za nastavni i naučni rad
9.2. Institut Ekonomskog fakulteta
9.3. Centar za izdavačku djelatnost

10. Elektronska spremnost fakulteta
11. Studentske organizacije
12. Gdje rade naši diplomci
13. Orijentaciona pitanja za polaganje prijemnog ispita