Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  IN MEMORIAM – Prof.dr Mitar Miljanović

IN MEMORIAM – Prof.dr Mitar Miljanović

U četvrtak 24. januara 2013. godine u Trebinju preminuo je prof. dr. Mitar Mljanović, redovni profesor u penziji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prof. dr. Mitar Mljanović rođen je 1937. godine u Ljubomiru kod Trebinja. Osnovnu četverorazrednu školu je završio u Ljubomiru. Osmorazrednu Državnu realnu gimnaziju je završio u Trebinju. Poslije završene Gimnazije završio je Višu pedagošku školu, grupa srpski jezik i književnost u Sarajevu. Visoku stručnu spremu je stekao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Postdiplomski studij je završio na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Doktorsku disertaciju iz sociologije je odbranio 1975. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

Godine 1968. biran je za asistenta na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. 1975. godine je biran za docenta na predmetu sociologija na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Rat (1992 – 1995. godine) zatekao je Miljanovića na radnom mjestu redovnog profesora na predmetu sociologija na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Od školske 1992 – 1993. godine radi kao redovni profesor sociologije na Ekonomskom fakultetu na Palama. Prof. dr Mitar Miiljanović bio je dekan Ekonomskog fakultet Univerziteta u  Istočnom Sarajevu, a takođe bio je i narodni poslanik u prvom sazivu Narodne Skupštine Republike Srpske.

Bibliografija:

 • Čemu sindikati?, „Komunist“, Beograd
 • Shvatanje sindikata u djelima Josipa Broza Tita, KIZ, „Kultura“, Beograd
 • Djelatnost i razvoj sindikata u socijalističkoj Jugoslaviji, „Oslobođenje“, Sarajevo
 • Razvoj sindikata u BiH, „Oslobođenje“, Sarajevo
 • Savremeno shvatanje socijalizma u sovjetskom marksizmu – edicija Nauka, „Svjetlost“, Sarajevo
 • Na putevima savremenog socijalizma, „Veselin Masleša“, Sarajevo
 • Radnički pokret i progresivne snage u savremenom svetu, „Borba“, Beograd
 • Htijenja i ostvarenja socijalizma, Sarajevo, 1992
 • SOCIOLOGIJA, izbor tekstova, Ekonomski fakultet, Sarajevo, koautor
 • Sindikalni pokret u BiH 1905 – 1975. godine, Vijeće Saveza sindikata BiH, koautor
 • Marksizam i socijalističko samoupravljanje, univerzitetski udžbenik, koautor, „Veselin Masleša“, Sarajevo
 • Sindikalni pokret u savremenom svijetu, Vijeće Saveza sindikata BiH

Nakon aprila 1992. godine:

 • Ljubomiru sa odanošću, Zavod za udžbenike RS, Srpsko Sarajevo, 1996
 • Brozov put – satanin put za srpski narod, Trebinje, 1993. godine
 • Srpske teme, „Oslobođenje“, Srpsko Sarajevo, 1996. godine
 • Od diplomskog rada do doktorata, Ekonomski fakultet, Pale, 1999. godine
 • Jedna „LEGENDA“ u svjetlu savremenosti, „Beli anđeo“, Šabac, 2000. godine
 • Brozovi generali i vazali opet Srbe ocrnili, „Beli anđeo“, Šabac, 2002. godine
 • Juče, danas, sjutra, „Svet knjige“, Beograd, 2003. godine
 • Bosna i Hercegovina – jedna, dvije ili više istina, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva RS u Istočnom Sarajevu, 2004. godine
 • Ljubomiru s ljubavlju, Zavod za udžbenike RS u Istočnom Sarajevu
 • NOVA ET VETRA, Dis – company, Pale, 2004. godine
 • AUDIATUR ET ALTERA PARS, „Grafokomerc“, Trebinje, 2007. godine
 • Profesor dr Mitar Miljanović, povodom trideset godina naučnog rada, zbornik specijalno napisanih tekstova autora iz RS, FBiH i Srbije u čast Mitra Miljanovića.

Prof. dr Mitar Miljanović biće sahranjen u Trebinju (na groblju u Vrpolju – Ljubomir) u subotu, 26.01.2013. godine u 13.00 časova. Komemorativana sjednica održaće se na Ekonomskom fakultetu u Palama u četvrtak, 31.01.2013. godine u 10.00 časova.