Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Imenovani prodekani Ekonomskog fakulteta

Imenovani prodekani Ekonomskog fakulteta

Na 1. sjednici Naučno nastavnog Vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu održanoj 06.12.2012. godine imenovani su Prodekan za nastavu doc.dr Tihomir Spremo i Prodekan za naučno-istraživački rad doc.dr Mladen Rebić.

Doc. dr Tihomir Spremo se aktivno bavi naučnoistraživačkim i stručnim radom. U toku svog rada objavio je određen broj stučnih radova, a takođe je učestvovao i u izradi stručnih i naučnih studija i projekata. Takođe, treba istaći doprinos koji je doc. dr Tihomir Spremo dao nastavi od prelaska na  Ekonomski fakultet, a posebno po pitanju rada u brojnim Komisijama i pripremi principa organizacije i rada Katedri na fakultetu.

Doc. dr Mladen Rebić aktivan je učesnik svih foruma, radionica, seminara u BiH i regionu, na temu učešća, pripreme i rada na Tempus i FP7 pojektima. Imenovan je za Koordinatora za naučno-istraživački rad u periodu od 2007-10 godine. Tokom posljednje tri godine aktivno je učestvovao na Međunarodnim naučno-strčnim skupovima. Od 2008.godine imenovan je za Rukovodioca CID-a i Glavnog i odgovornog urednika Zbornika radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu. Zahvaljujući doprinosu, prije svega Uredništva, Recenzenata i svih kolega koji su uključeni u dati projekat, prethodno navedeni časopis je danas prvi na ranglisti Kategorizovanih naučnih časopisa. Časopis je dobitnik nagrade za najbolji naučni časopis RS na Festivalu nauke u Banja Luci 2012. godine od starne Ministarstva nauke i tehnologije RS.

Ekonomski fakultet u Palama