Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

Fondacija Konrad Adenauer

Fondacija Konrad Adenauer dodjeljuje Stipendije, 15 stipendija u 2009/2010 za studente 3. godine prava, ekonomije i politologije

USLOVI ZA DODJELU STIPENDIJE

 • redovan studij na trećoj godini u akademskoj 2009./2010. godini na nekom
 • od javnih univerziteta u BiH na predmetima pravo, ekonomija, politologija
 • aktivan politički ili društveni angažman ili angažman u socijalnoj
 • oblasti, interes i zalaganje za izgradnju civilnog društva
 • prosjek ocjena najmanje 8,00 (3,5 za studente Sveučilišta u Mostaru)
 • državljanstvo Bosne i Hercegovine
 • da kandidat istovremeno ne prima stipendiju neke druge institucije

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • ispunjen formular Fondacije Konrad Adenauer
 • motivaciono pismo (1 stranica)
 • biografija/životopis
 • ovjerena kopija indeksa (prva strana, upis u treću godinu i ocjene)
 • ovjerena kopija lične karte ili pasoša
 • najmanje dvije preporuke (barem jedna od nadležnih profesora)
 • potvrda o društvenom angažmanu
 • 1 fotografija
 • eventualno i ostala relevantna dokumenta

Aplikacije sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

 • Fondacija Konrad Adenauer
 • Pruščakova 23
 • 71000 Sarajevo

rok za dostavu dokumentacije 04.12.2009. (datum poštanskog pečata)

FORMULARE za prijavu moguće je dobiti u Uredu Fondacije, na web-stranici, faxom ili mailom, upiti na: kas@bih.net.ba

Molimo Vas da u MOTIVACIONOM PISMU na jednoj stranici predstavite sebe kao odgovarajućeg kandidata za stipendiju Fondacije.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Stipendiranje će uslijediti u obliku mjesečnih novčanih stipendija u visini od 250 KM u trajanju od jednog semestra sa mogućnošću produženja.

 

Stipendium2010_Infoblatt (pdf)