Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

Finansijska matematika – Obavještenje

Rezultati pismenog dijela ispita iz nastavnog predmeta Finansijska matematika

Broj indeksa /  I dio /  II dio

  • 182/08    15
  • 231/08    10
  • 190/08    15   13
  • 84/09     11

Usmeni dio ispita će se obaviti u četvrtak 07.03.2013. godine u 12,00 časova.

Doc.dr Mirela Mitrašević