Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Огласна табла Економија   /  Огласна табла Економија   /  Evropske ekonomske integracije – Obavještenje

Evropske ekonomske integracije – Obavještenje

Pismeni ispit iz predmeta Evropske ekonomske integracije koji je održan 26. septembra 2016. godine kod prof. dr Aleksandra Stojanovića su položili sljedeći studenti:

1. Dubravka Tanjević (br. indeksa 64/13)

2. Dobrica Blagojević (br. indeksa 45/09)

3. Draško Džombeta (br. indeksa 110/13)

4. Oliver Mačar (br. indeksa 12/13)

5. Anja Trifković (br. indeksa 13/13).

Upis ocjena će biti organizovan 03. oktobra 2016. godine u 12.00h.

 

Prof. dr Aleksandar Stojanović