Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Огласна табла Економија   /  Огласна табла Економија   /  Ekonomija javnih preduzeća – Obavještenje

Ekonomija javnih preduzeća – Obavještenje

Popravni test iz predmeta Ekonomija javnih preduzeća kod prof. dr Ljubiše Vladušića održaće se 13.02.2015. godine sa početkom u 11.00h.

Napomena: Studenti koji nisu položili niti jedan test, polažu integralni test koji će obuhvatiti cjelokupno gradivo. Studenti koji su položili samo jedan test (prvi ili drugi) polažu onaj test koji se odnosi na gradivo koje nisu ranije položili (npr. oni koji nisu položili prvi test, polažu samo prvi dio gradiva).

prof. dr Ljubiša Vladušić