Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Огласна табла Економија   /  Огласна табла Економија   /  Ekonomija javnih preduzeća – Obavještenje

Ekonomija javnih preduzeća – Obavještenje

Popravni test iz predmeta Ekonomija javnih preduzeća kod doc. dr Ljubiše Vladušića održaće se 23.01.2014. u 11.00h.

Napomena: test će obuhvatiti cjelokupno gradivo i polažu ga svi studenti koji nisu položili oba prethodna kolokvijuma. Dakle, studenti koji su položili samo prvi ili samo drugi kolokvijum, obavezni su da polažu popravni test (studenti koji su položili prvi kolokvijum uslovno i na drugom ostvarili 50% i više bodova nisu obavezni polagati popravni test).

doc. dr Ljubiša Vladušić