Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Огласна табла Економија   /  Огласна табла Економија   /  Ekonomija javnih preduzeća i Teorija i analiza ekonomske politike – Obavještenje

Ekonomija javnih preduzeća i Teorija i analiza ekonomske politike – Obavještenje

Rezultati pristupnog testa iz predmeta Teorija i analiza ekonomske politike i Ekonomija javnih preduzeća koji je održan 26. septembra 2016. godine se nalaze u prilogu.

Teorija i analiza ekonomske politike -rezultati pristupnog testa održanog 26.09.2016. godine-

Redni broj

Broj indeksa

Broj bodova (maks. 30)

1.

25/12

25

2.

56/12

18

3.

70/10

15

4.

6/12

15

5.

9/11

10

6.

6/11

2

7.

17/10

2

8.

176/10

0

9.

93/09

0

*napomena: pravo na polaganje usmenog ispita imaju oni studenti koji su ostvarili 50% (15) i više bodova (zaključno sa rednim brojem 4).

Ekonomija javnih preduzeća -rezultati pristupnog testa održanog 26.09.2016. godine-

Redni broj

Broj indeksa

Broj bodova (maks. 30)

1.

35/11

23

*napomena: pravo na polaganje usmenog ispita imaju oni studenti koji su ostvarili 50% (15) i više bodova (zaključno sa rednim brojem 1).

 

Arsen Hršum, mr