Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Други циклус   /  Огласна табла II   /  Drugi upisni rok 2011/12

Drugi upisni rok 2011/12

Ekonomski fakultet u Palama

Studijski program: Kvantitativna ekonomija

Prijedlog broja studenata za upis na II ciklus:

  • vanredni student 2 mjesta

Visina školarine u KM:

  • vanredni student: 1500,00 KM

 

3.    KONKURSNI ROK

Prvi upisni rok:

(1)        prijavljivanje kandidata počinje 23.12.2011. a završava 27.12.2011. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan);
(2)        polaganje prijemnog ispita obaviće se 28.12.2011. sa početkom u 9,00 časova;
(3)        objavljivanje rezultata konkursa je do 29.12.2011. godine do 14,00 časova;
(4)        upis primljenih kandidata je 30.12.2012. godine.

 

4.     OSTALE ODREDBE

4.1. Naknada za tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti iznosi 60,00 KM za studijske programe organizacionih jedinica Univerziteta, osim organizacione jedinice Akademije umjetnosti gdje je ovaj iznos 70,00 KM.

Instrukciju za uplate kandidati će dobiti na organizacionim jedinicama Univerziteta.

Kandidat koji se upiše na studijski program prve godine drugog ciklusa studija prilikom eventualnog ispisa nema pravo na povrat uplaćenih finansijskih sredstava.

Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i priložiti sljedeća dokumenta i to:

(1) Izvod iz matične knjige rođenih;
(2) Orginal ili ovjerenu kopiju diplome o završenom I ciklusu studija
(3) Uvjerenje o položenim ispitima
(4) Nastavni plan i program studija koje je kandidat završio (ukoliko je studirano na drugom fakultetu)
(5) Dokaz o uplati

Rezultati postupka i rang lista objavljuju se na oglasnoj tabli organizacionih jedinica Univerziteta.

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno proveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis, u roku od 48 sati od objavljivanja rezultata na oglasnoj tabli organziacione jedinice Univerziteta.

Odluka po prigovoru donijeće se u roku od 48 sati od podnošenja prigovora i saopštava se podnoisiocu prigovora i objavljuje na oglasnoj tabli organizacione jedinice Univerziteta.

Od plaćanja školarine u iznosu od 100% oslobođeni su:

  • Studenti –djeca poginulih i nestalih boraca VRS,
  • Studenti – djeca ratnih vojnih invalida VRS 1. i 2. kategorije,
  • Studenti – invalidi VRS od 1-5 kategorije,
  • Studenti sa invaliditetom koji ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica i
  • Studenti – djeca bez oba roditelja.
  • Od plaćanja školarine u iznosu od 50% oslobođeni su:
  • Studenti – djeca ratnih vojnih invalida VRS 3-6. kategorije, studenti borci VRS

Studenti mogu biti oslobođeni od plaćanja troškova školarine do navršenih 25 godina, u skladu sa Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br. 55/07, 59/08 i 118/09)

Upis semestra na svim visokoškolskim ustanovama plaćaju svi studenti u visini od 40,00 KM na ime administrativnih troškova.

Nastava na ІІ ciklusu studija može se organizovati na onim studijskim programima na kojima je upisano najmanje 15 studenata. odnosno najmanje 5 studenata na studijskim programima na Akademiji umjetnosti.