Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Активности   /  CULTURWB   /  Dodijelјeni sertifikati trećoj generaciji polaznika kurseva cjeloživotnog učenja „CULTURWB“ projekta

Dodijelјeni sertifikati trećoj generaciji polaznika kurseva cjeloživotnog učenja „CULTURWB“ projekta

U Rektoratu Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je održana dodjela sertifikata za polaznike i predavače kurseva cjeloživotnog učenja u okviru projekta „CULTURWB“. Ovo je treća i poslјednja generacija koja je imala priliku da učestvuje u ovom programu koji je bio sufinansiran od Evropske unije, kroz program Erazmus+.

Tokom trajanja kurseva, realizovanih sa cilјem razvijanja kompetencija lјudi koji se bave oblastima kulturnog turizma, ostvarena je veoma dobra saradnja sa kulturnim institucijama i privrednim organizacijama.

U okviru projekta „CULTURWB pokrenut je master program u suorganizacije sa Univerzitetom u Banjoj Luci pod nazivom „Upravlјanje kulturnim naslјeđem i kulturni turizmom“, koji se realizuje u prostorijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.


Program cjeloživotnog učenja koji je nastao kao rezultat projekta „CULTURWB“ implementiraće se na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu kroz Centar za cjeloživotno učenje. Ovaj program usvojen je na Senatu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Projekat „CULTURWB“ jedan je od Erazmus + projekta, osmišlјen u okviru saradnje EU i zemalјa regiona, koji ima za cilј jačanje sposobnosti u visokom obrazovanju. „CULTURWB” u fokus stavlјa kulturni turizam kao posebnu oblast turizma koja se bavi dubokim kulturološkim iskustvom pojedinca bilo na estetskom, intelektualnom, emocionalnom ili psihološkom nivou.


Današnjoj dodjeli sertifikata prisustvovali su rukovodilac projekta prof. dr Branislav Mašić i članovi projektnog tima doc. dr Dajana Vukojević, doc. dr Nemanja Šarenac i dr Nenad Marković.

Ekonomski fakultet Pale

Izvor: UIS