Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

Prof. dr Predrag Mlinarević

Ажирирано: 17 новембра, 2023 у 10:09 часова

Zvanje: Docent
Uža naučna oblast: Teorijska ekonomija
Katedra: Katedra za teorijsku ekonomiju
Kabinet: 4 sprat – (kabinet 408)
Telefon: +387 57 226 651
E-pošta: predrag.mlinarevic@ekofis.ues.rs.ba

mlinarevic.predrag@gmail.com

Funkcija:
  • Član Naučnog društva ekonomista Srbije;
  • Član Alumni asocijacije Fondacije Konrad Adenauer;
  • Član uredništva Journal of Contemporary Economics;
  • Član i sekretar Naučnog odbora Naučne konferencije sa međunarodnim učešćem „Jahorinski poslovni forum)
Konsultacije: Ponedjeljak i srijeda / 11.00-13.00
Biografija: Doc. dr Predrag Mlinarević (pdf)
Избори у звања:
Извјештај за избор у звање асистента

Извјештај за избор у звање вишег асистента 1

Извјештај за избор у звање вишег асистента 2

Извјештај за избор наставника у звање доцент

Извјештај за избор наставника у звање ванредни професор