Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

Apsolventski ispitni rok – Decembar 2010.

Nastavni predmet / Termin

DRUGA GODINA

 1. Finansijska matematika 24.12.2010. u 11,00

TREĆA GODINA

 1. Analiza poslovanja 23.12.2010. u 15,00
 2. Bankarski menadžment 21.12.2010. u 13,30
 3. Kvantitativni ekonomski modeli 15.12.2010. u 14,00
 4. Marketing 22.12.2010. u 14,00
 5. Politika Evropske unije 27.12.2010. u 13,30
 6. Poslovne finansije 17.12.2010. u 12,30
 7. Teorija i politika privrednog razvoja 14.12.2010. u 08,30
 8. Upravljanje projektima 24.12.2010. u 11,00
 9. Fiskalna ekonomija 27.12.2010. u 13,30
 10. Međunarodna ekonomija 10.12.2010. u 08,00

ČETVRTA GODINA

 1. Agrarna ekonomija, Poljoprivreda i agrarni biznis 23.12.2010. u 16,00
 2. Evropske integracije, Međunarodne finansije 10.12.2010. u 08,00
 3. Analiza i revizija poslovanja, Analiza poslovanja preduzeća, Korporativno finansijsko izvještavanje, Upravljanje malim biznisom 23.12.2010. u 15,00
 4. Bankarsko poslovanje, Investicioni menadžment, Finansijski istrumenti i tržišta, Finasijske institucije i tržišta 21.12.2010. u 13,30
 5. Ekonometrija 15.12.2010. u 14,00
 6. Ekonomija javnih preduzeća 21.12.2010. u 09,00
 7. Engleski poslovni jezik 20.12.2010. u 14,00
 8. Istraživanje tržišta 15.12.2010. u 10,00
 9. Poslovna statistika 13.12.2010. u 14,00
 10. Marketing javnog sektora, Upravljanje marketingom, Međunarodni marketing 22.12.2010. u 14,00
 11. Menadžment ljudskih resursa 15.12.2010. u 12,00
 12. Menadžment u zdravstvu 20.12.2010. u 17,00
 13. Nacionalna ekonomija, Nacionalna ekonomija i privredni sistem 27.12.2010. u 13,30
 14. Organizacija preduzeća, Proizvodni menadžment 20.12.2010. u 10,00
 15. Poslovne finasije 17.12.2010. u 12,30
 16. Privredno pravo 17.12.2010. u 14,00
 17. Razvoj lokalnih zajednica, Regionalni i lokalni razvoj 25.12.2010. u 11,00
 18. Revizija, Revizija javnog sektora 13.12.2010. u 09,00
 19. Ruski poslovni jezik 09.12.2010. u 08,00
 20. Upravljanje projektima 24.12.2010. u 11,00
 21. Upravljačko računovodstvo 24.12.2010. u 11,30
 • Prijava ispita od 02.12.-08.12.2010. godine;
 • Prijave se ubacuju u kutije;
 • Ukoliko student ne prijavi ispit u predviđenom roku za prijavu, isti može prijaviti najkasnije pet dana prije zakazanog termina ispita uz plaćenje naknade za kašnjenje u iznosu 20KM na vlastite prihode;
 • Studenti koji izlaze ispit više od tri puta uplaćuju 20KM na račun vlastitih prihoda.

STUDENTI SU DUŽNI PRIJAVLJIVATI I POLAGATI ISPITE PO NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU (NE MOGU SE POLAGATI ISPITI IZ ČETVRTE GODINE UKOLIKO NISU POLOŽENI SVI ISPITI IZ DRUGE I TREĆE GODINE)

Ekonomski fakultet u Palama