Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

Aktuarska matematika – Ispit

Zbog ekonomijade, te predhodno zakazanih obaveza na Fakultetu, prvi parcijalni ispit iz nastavnog predmeta Aktuarska matematika kod doc. dr Mire Pešić-Andrijić se odgađa za 22.05.2014. godine u 10,00 časova.

doc. dr  Mira Pešić Andrijić