Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Zaključak Senata Univerziteta o organizaciji nastave januaru 2016. godine

Zaključak Senata Univerziteta o organizaciji nastave januaru 2016. godine

Ha osnovu člana 64. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik PC“, broj 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 i 44/15) i člana 34. Statuta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Senat Univerziteta u Istočnom Sarajevu na VI sjednici održanoj dana 24.12.2015. godine, donio je ZAKLJUČAK:

Preostali dio nastave iz zimskog semestra akademske 2015/2016. godine na fakultetima/akademijama Univerziteta u Istočnom Sarajevu organizovaće se od 18.01.2016. godine, umjesto od 11.01.2016. godine kako je planirano Akademskim kalendarom Univerziteta, a radi uštede energenata.

Prvi radni dan nakon novogodišnjih i božićnih praznika je 18.01.2016. godine.

Univerzitet u Istočnom Sarajevu