Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  UIS – Cijene upisnina ostale nepromjenjene

UIS – Cijene upisnina ostale nepromjenjene

Prema Odluci Upravnog odbora Univerziteta studenti prvog ciklusa studija će prilikom upisa naredne godine, obnove godine ili apsolventskog staža plaćati naknade koje su na nivou prošlogodišnjih.

Studenti koji redovno upisuju narednu godinu studija dužni, a finansiraju se iz Budžeta Republike Srpske, plaćaju samo administrativne troškove upisa.

Naknada za studente koji obnavljaju godinu sastoji se od naknade za administrativne troške upisa u iznosu od 100 KM i naknade za nepoložene ispite iz godine koju student obnavlja ( broj nepoloženih ispita pomnožen sa 30KM).

Apsolventi koji obnavljaju apsolventski staž uplaćuju na odgovarajuće račune naknadu za administrativne troškove upisa, s tim da prijavu ispita u toku naredne akademske godine u apsolventskim rokovima plaćaju 30KM.

Svi studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu plaćaju naknadu za izlazak na ispit četvrti ili više puta u iznosu od 20KM.

Administrativne troškove upisa plaćaju svi studenti Univerziteta.

Jedina izmjena u odnosu na prošlogodišnju Odluku napravljena je u članu 5. koji se odnosi na prelazak samofinansirajućeg studenta na finansiranje iz Budžeta RS. Od ove godine pravo na prelazak imaće samo oni samofinansirajući studenti koji su položili sve ispite iz prethodne godine u koju su upisani prvi put.

Visinu školarine na javnim univerzitetima na prvom ciklusu studija propisala je Vlada RS i ista iznosi 440KM, odnosno 660KM (Medicinski fakultet, Muzička akademija, Likovna akademija) za redovne studente i 1.500 KM za vanredne studente.

Odluka Upravnog odbora (pdf)

Izvor: UIS