Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Ućešće na ljetnim školama u okviru Resita mreže

Ućešće na ljetnim školama u okviru Resita mreže

U okviru akademske mreže Resita Network, u periodu od 16-20. avgusta ove godine održana je ljetna škole za studente drugog ciklusa studija u Mavrovu, u Makedoniji. Škola je bila na temu “Social Entrepreneurship – Innovations – Social Business Models”. Učestvovali su studenti iz Srbije, Belgije, Njemačke, Rumunije, Albanije, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Naš Univerzitet i fakultet predstavljali su Branka Ristović i Vanja Vukojičić, studenti drugog ciklusa studija. Predavanja su držali eminentni profesori, prof. dr Peter Shulte i prof. dr Gerd Wassenberg iz Njemačke, prof. dr Makedonka Dimitrova iz Makedonije i prof.  dr Ivan Mihajlović iz Srbije. Radionice su se fokusirale na timski rad, gdje su obrđivani brojni primjeri o socijalnom preduzetništvu. Ishodi škole bili su sticanje znanja o razlikama između profitabilnih i polu profitabilnih poslovnih modela, generisanje poslovnih ideja o socijalnom poduzetništvu, društvenim inovacijama, razvoja poslovnih planova početnika u poslovanju, itd. Sva predavanja i komunikacija odvijale su se na engleskom jeziku. Pored učenja i svakodnevnih radionica, upriličen je obilazak Galičnika (kulturološko mjesto) i najvišeg planinskog vrha u Mavrovu.

Mavrovo Bor

U okviru akademske mreže Resita Network, u periodu 27-31. oktobra 2015. godine održana je ljetna škola za studente drugog ciklusa studija u Boru, u Srbiji. Tema škole bila je Menadžment inovacija i kreativne tehnike – od megatrendova do poslovnih prilika. Učestvovali su studenti iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Makedonije, Rumunije i Srbije. Naš Univerzitet i fakultet predstavljali su Milica Bojat i Milan Pandurević, studenti drugog ciklusa studija. Predavanja su održali veoma cijenjeni profesori u ovoj oblasti, prof. dr Michael Graef iz Njemačke, prof. dr Makedonka Dimitrova iz Makedonije, prof. dr Ivan Mihajlović, doc. dr Đorđe Nikolić i doc. dr Predrag Đorđević iz Srbije. Radionice su bile zasnovane na timskom radu i upotrebi različitih kreativnih tehnika u cilju generisanja i evaluacije poslovnih ideja, planiranja razvoja tržišnog proizvoda u skladu sa aktuelnim megatrendovima. Jedan od ciljeva bila je i interkulturalna komunikacija i saradnja između studenata. Sva predavanja i komunikacija odvijali su se isključivo na engleskom jeziku. Studenti su imali priliku i da, kroz kratku prezentaciju, upoznaju ostale učesnike sa osnovnim karakteristikama zemlje i fakulteta sa kojeg dolaze. Pored učenja i svakodnevnih radionica, bile su organizovane i kratke ekskurzije po kulturno-istorijeskim mjestima u Boru.

Ekonomski fakultet Pale