Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Učešće na EIAT Investicionom forumu 2015

Učešće na EIAT Investicionom forumu 2015

U organizaciji Centra za turistička istraživanja i studije Republike Srbije od 23. do 25. oktobra u Beogradu održan je EIAT investicioni forum i Forum budućih lidera. Tokom tri dana trajanja foruma predstavljena su iskustva u oblasti upravljanja investicionim projektima, kao i ideje u oblasti promocije investicionih potencijala i stvaranja što povoljnijeg poslovnog ambijenta, kako za strane tako i za domaće investitore. Na marginama foruma održani su brojni sastanci sa predstavnicima javnog i privatnog sektora, tokom kojih su razmijenjena iskustva i primjeri dobre prakse u okviru investicionog sektora. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa iskustvima i smjernicama datim kako od predstavnika razvojnih kompanija i državnog sektora, tako i od strane akademskih stručnjaka.

Takođe, održan je i Forum budućih lidera u organizaciji kongresne berze IMEX, koji je i ove godine okupio najbolje studente ekonmije i iz Jugoistočne Europe, a održao se poslednjeg dana konferencije, 25. oktobra 2015. U samoj organizaciji i realizaciji Foruma učestvuje i organizacija Srbija za mlade.

Ekonomski fakultet Pale na EIAT incesticionom forumu u Beogradu predstavljali su doc. dr Dragan Vojinović, mr Vesna Prorok i mr Nemanja Šarenac. Takođe, veoma aktivnu ulogu imali su i naši studenti Milica Bojat, Dajana Pekić, Milan Pandurević, Nevena Baričanin, Danijela Šućur i Milka Veletić.

EIAT investicioni forum postoji od 2008. godine i do sada je na njemu učestvovalo više od 1500 delegata i panelista iz celog sveta, kao i 700 mladih lidera iz više od 12 zemalja. Kao vodeći edukativni regionalni forum, fokusira se na saradnju javnog i privatnog sektora i studentskih organizacija u oblasti marketinga, turizma, komunikacija i odnosima sa javnošću. Prvenstveno uspostavljen kao srpska inicijativa, EIAT je vremenom prerastao u regionalno prepoznatljivu platformu uz partnerstvo dvanaest zemalja Jugoistočne Evrope, i vodećih javnih, privatnih i akademskih organizacija, s naglaskom na teme razvoja destinacije i marketinga, turističkog proizvoda, komunikacija i PR-a. Nakon osam godina,EIAT je dokazao da je postao glavni obrazovni događaj sa horizontalnim i vertikalnim partnerstvima, koji su omogućili organizatorima da strukturiraju program foruma u cilju adresiranja donosioca odluka i vodećih menadžera širom svijeta koji žele da investiraju u Srbiju i region.

Ekonomski fakultet Pale