Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Treći upisni rok 2012/13 Rang lista

Treći upisni rok 2012/13 Rang lista

REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA ODRŽANOG 25.09.2012.

RANG LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA

Redni br.

Prezime, ime (ime roditelja)

Broj osvojenih poena na osnovu uspjeha

Broj osvojenih poena na prijemnom ispitu

Ukupan broj bodova

1

Lazić (Radoslav) Ratko

35.53

14

49.53

2

Konjokrad (Ranko) Stefan

33.48

14

47.48

Kandidati od rednog broja 1. (jedan) zaključno sa rednim brojem 2. (dva) su ostvarili pravo na upis – SUFINANSIRANJE RS.

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno proveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis, u roku od 48 sati od objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli Ekonomskog fakulteta Univerziteta.

 

KOMISIJA:
Doc. dr Mira Pešić-Andrijić, predsjednik
Doc. dr Tihomir Spremo, član
Doc. dr Mladen Rebić,  član