Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Treći upisni rok 2011/12 – Rang lista

Treći upisni rok 2011/12 – Rang lista

REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA ODRŽANOG 26.09.2011.

RANG LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA

Prezime (ime roditelja) i ime  /  Broj bodova iz srednje škole /  Broj osvojenih bodova na prijemnom ispitu /  Ukupan broj bodova

 1. Veletić (Borislav) Sandra     35.74    28    63.74
 2. Šarčević (Zoran) Blaško      36.85    22    58.85
 3. Ćućilo (Dragan) Mladen      38.89    16    54.89
 4. Pandurević (Miodrag) Milica 28.33    17    45.33
 5. Gunjak (Strajko) Mladen     24.04    20    44.04
 • Kandidati od rednog broja 1. (jedan) zaključno sa rednim brojem 5. (pet) su ostvarili pravo upisa na Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu školske 2011/12. godine – SUFINANSIRANJE.
 • Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno proveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis, u roku od 48 sati od objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli Ekonomskog fakulteta Univerziteta.

KOMISIJA
Doc. dr Mira Pešić-Andrijić, predsjednik
Prof. dr Novo  Plakalović, član
Prof. dr Marko Šarčević, član

 

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS STUDENATA U  PRVU GODINU PRVOG CIKULUSA
(AKADEMSKA 2011/2012 GODINA)

Upis studenata će se obaviti u terminu od 28.09.2011. do 30.09.2011. godine (od 09.00. do 14.00. časova).

Školarina se uplaćuje na žiro – račun.

 • Za sve studente su potrebne dvije fotografije (veličine kao za pasoš) i ljekarsko uvjerenje (sa mišljenjem psihologa);

Studenti koji se finansiraju iz BUDŽETA i SUFINANSIRAJUĆI treba da uplate:

 • upis za semestar (I  semestar) ………………………………………… 40,00 KM
 • formulari za upis (indeks; obrasci) ……………………………………… 20,00 KM
 • članarina za biblioteku …………………………………………………… 5,00 KM

 

Za  SUFINANSIRAJUĆE :

 • školarina za školsku godinu (prva rata)………………………………. 220, 00 KM


Ekonomski fakultet u Palama


Kako popuniti uplatnice?

Uplatnice za administrativne troškove (plaćaju svi studenti – budžet i sufinansirajući)

 

Uplatnica za biblioteku (palaćaju svi studenti – budžet i sufinansirajući)

 

Uplatnica za indeks i obrasce (plaćaju svi studenti – budžet i sufinansirajući)


Uplatnice za školarinu (plaćaju sufinsirajući studenti)