Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Други циклус   /  ОТ ПДС стари   /  Raspored predavanja – April 2009 (deseta sedmica)

Raspored predavanja – April 2009 (deseta sedmica)

Obavještavamo i pozivamo Vas da prisustvujete predavanjima i vježbama na  postdiplomskom-magistarskom studiju. Predavanja i vježbe su obavezni za sve smerove, a održaće se prema sljedećem rasporedu:

April 2010.godine (deseta sedmiica)

23.04.2010.  (petak)

  • 16,00 – 20,00  //  Međunarone finansije –  (4 časa) –  Prof.dr Radovan Kovačević

24.04.2010. (subota)

  • 09,00 – 14,00  //  Međunarodne finansije – (5 časova)  – Prof.dr Radovan Kovačević

24.04.2010.   (subota)

  • 16,00 – 20,00 // Poslovno planiranje – (4 časa) – Prof.dr Jovan Todorović

25.04.2010. (subota)

  • 16,00 – 20,00  // Poslovno planiranje – (4 časa) – Prof.dr Jovan Todorović

Predavanja će se održati u sali 60/4.sp.

Služba za postdiplomske magistarske studije