Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Prof. dr Vaso Dragović izabran u zvanje Professor emeritus

Prof. dr Vaso Dragović izabran u zvanje Professor emeritus

Redovni profesor u penziji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu dr Vaso Dragović, odlukom Senata Univerziteta, izabran je u zvanje Professor emeritus.

Prof. dr Vaso Dragović rodjen je u Nevesinju. Dodiplomske studije završio je 1969. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Magistarski rad odbranio je 1976. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a doktorsku disertaciju 1982. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

U zvanje docenta izabran je 1983. godine godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, a u zvanje vanrednog profesora pet godina kasnije. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 1996. godine izabran je zvanje redovnog profesora.

Osim na ekonomskim fakultetima u Sarajevu i u Istočnom Sarajevu nastavni rad je obavljao i na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci, Ekonomskom fakultetu u Mostaru i Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Na studijama prvog i drugog ciklusa, te postdiplomskim magistarskim studijama predavao je više nastavnih predmeta iz statistike i predmeta koji su zasnovani na primjeni statistike.

Tokom više od tri decenije duge akademske karijere obavljao je više funkcija, a neke od njih su: prorektor i član Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu, dekan i predsjednik Savjeta Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, prodekan Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, šef Katedre za statistiku i matematiku na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, šef Katedre za kvantitativnu ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Istočnom Sarajevu, predsjednik Predsjedništva saveza Statističkih društava Jugoslavije.

Predmet njegovog naučnog i stručnog interesovanja je teorijska statistika i statistička analiza ekonomskih i društvenih pojava. Veliki dio njegovog naučno-istraživačkog rada odnosi se na studije i projekte u kojima su zastupljena ekonomska i demografska kvantitativna istraživanja. Pored knjiga koje su univerzitetska udžbenička literatura, autor je i dvije studije o stanovništvu i radnoj snazi u BiH i koautor, koordinator ili rukovodilac u 20 naučno-istraživačkih studija i projekata.

Bio je UNICEF-ov konsultant za uzorak i član koordinacionog odbora u istraživačkom projektu izradjenom za Generalnu skupštinu UN kojim su, na osnovu ankete, ocijenjeni uslovi života djece u BiH i entitetima. U časopisima, posebnim publikacijama i na naučnim i stručnim skupovima objavio je više od 40 naučnih i stručnih radova.

Osim navedenih funkcija ostvario je i druge aktivnosti vezane za profesionalni rad, a značajnije su: član Odbora za ekonomske nauke Odjeljenja društvenih nauka ANURS, član Republičkog savjeta za razvoj visokog obrazovanja u RS, član Savjeta za nauku u Ministarstvu prosvjete RS, član Stručne redakcije za demografiju i statistiku u pripremi Enciklopedije RS, član Statističkog društva Srbije i član redakcije njegovog časopisa Statistička revija.

Za rezultate u profesionalnom radu nagradjen je Zlatnom plaketom Ekonomskog fakulteta, Zlatnom plaketom Skupštine grada Istočnog Sarajeva i Plaketom Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Professor emeritus je počasno zvanje koje se dodijeljuje zaslužnim redovnim profesorima penzionisanim na Univerzitetu, a koji su se posebno istakli svojim naučnim ili umjetničkim radom, imaju posebne zasluge za razvoj i napredak Univerziteta, ostvarili su medjunarodnu reputaciju na temelju medjunarodno priznate nastavne, naučne ili umjetničke izvrsnosti.

Od osnivanja Univerziteta u Istočnom Sarajevu u ovo zvanje birani su prof. dr Branko Letić, prof. dr Jovan Djuković, prof. dr Slobodan Milojković, prof. dr Drenka Šećerov Zečević i prof. dr Vojislav Maksimović.

Izvor: UIS