Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Poziv za upis na Postdiplomski studij

Poziv za upis na Postdiplomski studij

 

Poziv za upis na postdiplomski-magistarski studij u školskoj 2009/2010

Pozivamo sve naše studente sa prosječnom ocjenom 8,00 i više (a prema spisku koji slijedi) da nastave školovanje na postdiplomskom-magistarskom studiju ovog fakulteta.

 1. Tepavčević Maja
 2. Bojović Snežana
 3. Drašković Dijana
 4. Blagojević Sanja
 5. Lalović Oliver
 6. Rašković Jovo
 7. Maksimović Sonja
 8. Vukadin Biljana
 9. Aleksić Miroslava
 10. Zirojević Nada
 11. Simić Slavica
 12. Radović Nada
 13. Miovčić Dragana
 14. Kovačević Dejan
 15. Klačar Miroslav
 16. Govedarica Dušanka
 17. Đerić Sanja
 18. Ivošević Jasmina
 19. Jović Ljiljana
 20. Čalaković Uroš
 21. Rosić Kosana
 22. Jojić Anja
 23. Aleksić Snježana
 24. Čečar Jadranka
 25. Vučičević Milan
 26. Vidović Jelena
 27. Drašković Radmila
 28. Savić Bojan
 29. Kajmaković Vesna
 30. Gavrilović Dragana
 31. Maksimović Zvjezdana
 32. Šoja Ivana
 33. Stojanović Petra
 34. Vukojčić Svjetlana
 35. Marić Adrijana
 36. Gašanović Davorka
 37. Petrović Goran
 38. Petković Spomenka
 39. Koprivica Vanja
 40. Dragović Bojana
 41. Ljubojević Daliborka
 42. Vasiljević Svetlana
 43. Dragiša Slađana
 44. Bajić Danka
 45. Kecmen Ognjen
 46. Dobrilović Ivana
 47. Sokolović Slavka

DEKAN EKONOMSKOG FAKULTETA ISTOČNO SARAJEVO – PALE