Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Poziv za registraciju polaznika naučno-istraživačke radionice

Poziv za registraciju polaznika naučno-istraživačke radionice

Obavještavamo sve zainteresovane diplomirane ekonomiste, studente III i IV godine redovnog studija, studente master i doktorskih studija i asistente Ekonomskog fakulteta Brčko, Ekonomskog fakulteta Pale i Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina, da Institut Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu organizuje Naučno istraživačke radionice na Palama, Brčkom i Bijeljini sa fondom od 40 časova instruktivne nastave.

Ulaganje u sticanje znanja i kompentencija u svim okolnostima je od izuzetne koristi kako za pojedince tako i za razvoj privrede i društva. Univerzitet u Istočnom Sarajevu je registrovanjem Instituta Ekonomskog fakulteta stvorio institucionalne preduslove za razvoj naučno istraživačkog rada u oblasti ekonomskih nauka što će istraživačkoj bazi od preko 100 nastavnika i saradnika omogućiti dalji razvoj i unapređenje kvaliteta naučno istraživačkog i nastavnog procesa.

Plan je da se u cilju širenja istraživačke baze i unapređenja metodologije rada organizuje nekoliko Naučno istraživačkih radionica na Fakultetu u Palama , Brčkom i Bijeljini, (vremenom i na drugim fakultetima Univerziteta u Istočnom Sarajevu).

Osnovni programski cilj je da realizacija radionica bude metodološki konzistentna, funkcionalna i instruktivna za asistente, studente master i doktorskih studija, diplomirane ekonomiste  i najbolje studente redovnog studija, kako bi se kreirala djelotvorna mjera između doktrinarnih, metodoloških (softverskih) i operativnih procedura korištenja znanja.

Takav pristup će generisati rast kvaliteta nastavnog i naučno istraživačkog procesa i demistifikovati i otkloniti barijere rastu spoznaje i kompentencija.

Za početak ćemo se fokusirati na sledeća područja:

 1. M ikroekonomske analize imovinskog, finansijskog i tržišnog položaja preduzeća
 2. Analize tržišta
 3. Makroekonomske analize
 4. Biznis planove
 5. Statistička istraživanja
 6. Analize konkurentnosti pojedinih sektora i privrednih grana
 7. Ekonomija znanja i obrazovni sistem
 8. Demografija i zaposlenost
 9. Razvoj lokalnih zajednica
 10. Ekonomija izvrsnosti i globalizacija
 11. Ekonometrijski modeli za kreiranje ekonomskih i razvojnih politika

Svako od ovih područja trebalo bi strukturirati u odgovarajuće module s tim da ćemo u narednoj fazi napraviti i odgovarajući plan za formulisanje strategije restrukturiranja i reformi shodno Agendi procedura priključenja EU.

Učesnici programa će tokom realizacije Naučno istraživačkih radionica usvojiti savremene inovativne metode formulisanja I realizacije naučno istraživačkih projekata kroz sljedeće module:

MODUL 1: Nastanak ideje, evaluacija značaja i korisnosti, formulisanje projektnog zadatka i identifikacija potencijalnih korisnika-naručilaca projekta,

MODUL 2: Metodološke propozicije, tehnike i postupci realizacije naučnoistraživačkih projekata,

MODUL 3: Operativna razrada metodologije realizacije projekata iz oblasti mikroekonomije i kreiranje odgovarajuće softverske podrške, i

MODUL 4: Operativna razrada metodologije realizacije projekata iz oblasti makroekonomije i kreiranje odgovarajuće softverske podrške.

KOTIZACIJA:

Studenti redovnog studija III i IV godine sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu:

 • sa prosjekom preko 9,00…………………………………………………… bez plaćanja kotizacije;
 • sa prosjekom 8,50 – 9,00…………………………………………………………………………30KM
 • sa prosjekom 8,00 – 8,50……………………………………………………………………….. 50KM
 • sa prosjekom 7,50-8,00………………………………………………………………………… 100KM
 • sa prosjekom manjim od 7,50……………………………………………………………….. 200KM

 

Diplomirani ekonomisti sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu:

 • sa prosjekom preko 9,00……………………………………………………..bez plaćanja kotizacije;
 • sa prosjekom 8,50 – 9,00………………………………………………………………………… 30KM
 • sa prosjekom 8,00 – 8,50………………………………………………………………………… 50KM
 • sa prosjekom 7,50-8,00…………………………………………. ………………………………100KM
 • sa prosjekom manjim od 7,50………………………………………………………………….200KM

Diplomirani ekonomisti sa drugih fakulteta u Bosni i Hercegovini……………………250KM

Naučno istraživačke radionice će se organizovati u januaru 2016. godine po rasporedu koji će se nakanadno objaviti. Radionice će se održavati u prostorijama pomenutih fakulteta (EF Brčko, EF Pale i FPE Bijeljina).

Predavači su referentni naučnici iz Bosne i Hercegovine i zemalja u okruženju.

Rukovodilac Naučno istraživačkih radionica je prof.dr Spasoje Tuševljak.

Prijave slati na e-mail: nirpbb.ekinuis@gmail.com

Rok za prijavu je 30.12.2015. godine.

Po završetku radionice polaznici će dobiti odgovarajući sertifikat.

DIREKTOR INSTITUTA
Prof.dr Spasoje Tuševljak