Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Potpisan Sporazum sa Opštinom Pale

Potpisan Sporazum sa Opštinom Pale

Na Ekonomskog fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je potpisan Sporazum o saradnji između Opštine Pale i Ekonomskog fakulteta.  U ime Opštine Pale sporazum je potpisao Miodrag Kovačević, načelnik opštine, a u ime Ekonomskog fakulteta Pale prof. dr Ljubiša Vladušić, dekan fakulteta.

Sporazumne strane saglasane su da postoji potreba uspostavljanja saradnje i na toj osnovi, realizacije niza aktivnosti u oblasti privrednog razvoja, a to podrazumjeva sledeće aktivnosti:

  • izradu prijedloga dugoročnih strateških razvojnih dokumenata,
  • podršku uspostavljanju novih studijskih programa i smjerova u skladu sa potrebama tržišta rada opštine Pale i Republike Srpske,
  • stručno – edukativne poslove,
  • izrada studija, elaborata, biznis planova i sl.,
  • zajedničko učešće u kreiranju prijedloga stručnih projekata po raspisanim programima na nacionalnom i međunarodnom nivou,
  • ostale konsultantske usluge,
  • te svih ostalih programskih aktivnosti za kojima se pojavi potreba.

Sporazumne strane će njegovati partnerske odnose u duhu ovog sporazuma i sa posebnom pažnjom pristupati svakoj od aktivnosti uz angažovanje raspoloživih kapaciteta. Za sve konkretne aktivnosti ili grupe aktivnosti čija se realizaicja ugovori, kreiraće se posebni ugovori koji će u sebi sadržati naziv i prirodu poslova, obim, rokove, potrebna finansijska sredstva i drugo.

Takođe, potpisan je i Ugovor o naučno-tehničkoj saradnji gdje se Ekonomski fakultet obavezao da izradi Elaborat o osnivanju inkubatora malog biznisa na lokaciji sportsko-rekreativnog centra „Peki“ Pale. Ugovor su potpisali Miodrag Kovačević, načenik opštine i doc. dr Marko Đogo, prodekan za nastavu.

Studenti Ekonomskog fakulteta uzeli su učećšće i dali doprinos ovoj saradnji učestvujući u istržaivanju po pitanju zadovoljstva zadovoljstva studenata uslovima studiranja u opštini Pale. Istraživanje je sprovedeno s ciljem ispitivanja zadovoljstva uslovima studiranja u Palama, a radi uočavanja nedostataka i unapređenja istih.

Ekonomski fakultet Pale