Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Otvoreni „Jahorinski poslovni dani“ 2015

Otvoreni „Jahorinski poslovni dani“ 2015

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić otvorio je danas na Jahorini Međunarodnu naučno-stručnu konferenciju „Jahorinski poslovni dani“, koja je posvećena turizmu kao najperspektivnijoj privrednoj grani u BiH i zemljama jugoistočne Evrope, kao i drugim temama iz oblasti ekonomije i preduzetništva.

On je naglasio da mu je drago što je organizator ove konferencije Univerzitet u Istočnom Sarajevu.

„Sjećam se, kada je osnivan Univerzitet i fakultet i sam sam, na neki način, dao doprinos tome. Drago mi je što je danas ovaj Univerzitet postao jedna od osovina za funkcionisanje jednog dijela BiH, posebno RS bez koga niti bi bilo mladih koliko ih danas ovdje ima, niti bi bilo ozbiljne perspektive“, istakao je Ivanić.

On je rekao da je lijepo vidjeti mlade ljude, jednu novu generaciju, koja stasava na ovom prostoru i može sada da nosi teret i odgovornost za dalji razvoj fakulteta i Univerziteta.

Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić, u ime Vlade Srpske, kao pokrovitelja „Jahorinskih poslovnih dana“, pozdravio je učesnike skupa i poželio im uspješan rad.

„Osnovni programski cilj Republike Srpske je oduvijek bio – jaka, stabilna, demokratska i prosperitetna Republika Srpska, sa nadležnostima koje su joj verifikovane Dejtonskim sporazumom, otvorena prema svijetu i institucijama koje mogu da odgovore potrebama njenih gradjana“, naglasio je Komić.

On je učesnicima skupa predstavio najnovije reformske projekte koje je pripremila Vlada Republike Srpske, a o kojima će naredne sedmice raspravljati Narodna skupština Republike Srpske.

Prema njegovim riječima, ovakvi skupovi su idealna prilika za stručnu diskusiju, naučni dijalog i kreiranje novih rješenja za prevazilaženje narastajućih ekonomsko-socijalnih problema u društvu.

Prorektor za nauku, istraživanje i razvoj Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Stevan Trbojević naglasio je da je zadatak akademske zajednice da mijenja sredinu. On je zamolio učesnike da ovaj sastanak bude produktivan i konstruktivan. Istakao je dva zadatka.

„Jedan zadatak je akademski, znači da se medjusobno dogovorite kako da saradjujete, prevashodno u istraživanju, nastavi, te saradnji u inostranim projektima. Drugi segment, vi ste oni koji se bavite ekonomijom, dajte da čujemo i vaš glas da utičete malo na politiku da nam bude drugačije i bolje. Političari su ljudi profesionalci i poslušaće vaše mišljenje“, podvukao je Trbojević.

Prorektor Trbojević je istakao da je pretpostavka za razvoj turizma postojanje visokoškolske ustanove iz te oblasti. Prva visokoškolska ustanova iz oblasti je studijski program o turizmu i hotelijerstvu na Ekonomskom fakultetu UIS-a, pokrenut prije 4 godine.

„Taj studijski program, ova konferencija i master programi mogu da naprave da vi to razvijete. Morate imati stručnjake da bi ispunili te zahtjeve, nismo ih imali, a sada smo to ostvarili“, rekao je Trbojević.

Domaćin konferencije, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Ljubiša Vladušić naglasio je da se od „Jahorinskih poslovnih dana“ očekuje da daju odgovor na brojna neriješena ekonomska, egzistencijalna i razvojna pitanja.

„Ubijedjen sam da ovakvi skupovi mogu pomoći i politici i akademskoj zajednici, i našem užem i širem okruženju, da pronadju korisne i kvalitetne odgovore“, rekao je Vladušić.

On je istakao da se od ove konferencije očekuju prezentacije novih istraživanja i kreativnih ideja u oblasti ekonomije i turizma, koji predstavlja najperspektivniju privrednu granu u cijeloj regiji.

„Očekujemo da ova konferencija kreira vizije i ponudi puteve za ostvarivanje ciljeva kao što su: postizanje većeg nivoa konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu, unapredjenje poslovnog ambijenta, ubrzanje ekonomskog razvoja, stvaranje novih radnih mjesta, razvoj i unapredjenje finansijskih institucija i usluga, kao i finansijskog menadžmenta i marketinga, stvaranje boljih uslova za kreativne inovacije i za podsticaj istraživačkim projektima, te podizanje kvaliteta obrazovanja i stručnog usavršavanja“, podvukao je Vladušić u uvodnoj riječi.

Rad konferencije, na kojoj će biti izloženo 75 naučnih radova, nastavljen je kroz rad plenarnih sesija.

Izvor: UIS