Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Обавјештења   /  Обавјештења   /  Odbrana završnog (master) rada

Odbrana završnog (master) rada

Gospođica Nikolina Pandurević, diplomirani ekonomista iz Istočnog Sarajeva, javno će braniti završni (master) rad pod naslovom  „PERFORMANSE IZVJEŠTAJA DRŽAVNIH REVIZORA O USAGLAŠENOSTI POSLOVANJA SA PRAVILIMA I PROPISIMA SA OSVRTOM NA PRAKSU U BIH“  u ponedeljak, 26.10.2015. godine u 12,00 časova, u sali Naučno-nastavnog Vijeća (broj 210) Ekonomskog fakulteta Pale.

Rad se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 časova u Biblioteci fakulteta.

Ekonomski fakultet Pale