Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Обавјештења   /  Обавјештења   /  Odbrana doktorske disertacije

Odbrana doktorske disertacije

Gospodin Momir Lazarević, magistar ekonomskih nauka iz Milića, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom „STRATEGIJA ODRŽIVOG RASTA I RAZVOJA SLOŽENOG (DIVERZIFIKOVANOG) PREDUZEĆA I NJEGOV UTICAJ NA EKSTERNU EKONOMIJU“ u utorak, 29.05.2012. godine u 10,00 časova, u sali 60/IV Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu – Pale.
Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 časova u Bibliteci fakulteta.

Ekonomski fakultet u Palama