Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Други циклус   /  Огласна табла II   /  Obavještenje za upis i ovjeru semestra i uplatu druge rate školarine drugi ciklus studija

Obavještenje za upis i ovjeru semestra i uplatu druge rate školarine drugi ciklus studija

Obavještenje za upis i ovjeru semestra i uplatu druge rate školarine drugi ciklus studija

Napomena: Studenti koji ne ovjere semestar neće moći koristiti januarsko-februarski rok.

Ekonomski fakultet Pale

Uplatnice

semastar

Iznos: 16,00 KM

 • Primalac: UIS
 • Žiro račun: 555-09000055459-48
 • Budžetska organizacija – 0831001
 • Vrsta prihoda – 722534
 • Opština – 088
 • Poziv na broj: 0000000504

Administrativni troškovi i i semestar

Iznos: 26,00 KM

 • Primalac: EFP
 • Žiro račun: 555-09000055459-48
 • Budžetska organizacija – 0831004
 • Vrsta prihoda – 722534
 • Opština – 089
 • Poziv na broj: 0000000504

Sufinasirajući

Iznos: 29,30 KM

 • Primalac: UIS
 • Žiro račun: 555-09000055459-48
 • Budžetska organizacija – 0831001
 • Vrsta prihoda – 722534
 • Opština – 088
 • Poziv na broj: 0000000504

Iznos: 263,70 KM

 • Primalac: EFP
 • Žiro račun: 555-09000055459-48
 • Budžetska organizacija – 0831004
 • Vrsta prihoda – 722534
 • Opština – 089
 • Poziv na broj: 0000000504