Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Огласна табла ТиХ   /  Огласна табла ТиХ   /  Obavještenje o regulisanju statusa

Obavještenje o regulisanju statusa

Studenti oba ciklusa studija koji do kraja sedmice regulišu status, neće plaćati naknade za kašnjenje. Od naredne sedmice plaća se naknada u iznosu 40,00 KM, u skladu sa troškovnikom Univerziteta u Istočnom Satajevu.
Studentska služba