Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Nastavak saradnje sa Ekonomskim fakultetom u Beogradu

Nastavak saradnje sa Ekonomskim fakultetom u Beogradu

Na juče održanom radno konsultativnom sastanku dekana Ekonomskih fakulteta iz Beograda i Pala, prof. dr Branislava Boričića i doc. dr Ljubiše Vladušića, razgovarano je o primjeni sporazuma dugogodišnje saradnje ova dva fakulteta, posebno na planu nastavnog kadra. Dogovoreno je da se u budućnosti unaprijedi saradanja na zajedničkim projektima između ekonomskih istituta ova dva fakulteta.

Pokazana je spremnost Ekonomskog fakultata Univerziteta u Beogradu da direktno pomogne u pripremi i realizaciji doktorskih studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Napominjemo da se doktorski studij po Boljonskom procesu već pet godina uspješno odvija, a da se na Ekonomskom fakultetu Pale očekuje licenciranje doktorskog studija do kraja ove godine. Kao doprinos nastavku saradnje ova dva fakulteta, Ekonomski fakultet u Beogradu će primiti dva asistenta Ekonomskog fakulteta Pale na doktorske studije.

 

Ekonomski fakultet Pale