Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Други циклус   /  ОТ ПДС стари   /  Martovski ispitni rok – Termini ispita

Martovski ispitni rok – Termini ispita

Martovski ispitni rok

  1. Prof. dr Branko Đerić / 18.03.2013. u 16,00
  2. Prof. dr Novo Plakalović / 02.04.2013. u 12.00
  3. Prof. dr Radomir Božić / 19.03.2013. u 15,30 i 26.03.2013. u 15,30
  4. Prof. dr Vaso Dragović / 03.04.2013. u 13,00
  5. Prof. dr Aleksandar Stojanović / 25.03.2013. u 16,00 i 15.04.2013. u 16,00
  6. Doc. dr Dragan Kulina / 22.03.2013. u 16,30 i 19.04.2013. u 16,30
  7. Doc. dr Nikola Gluhović / 26.03.2013. u 12,00 i 09.04.2013. u 12,00

Termini koji nisu navedeni u rokovima će biti zakazani po prijemu prijava.

Služba za postdiplomski-magistarski studij