Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Други циклус   /  Огласна табла II   /  Makroekonomija i razvoj u JI-Evropi i Makroekonomija i razvoj BiH – Obavještenje

Makroekonomija i razvoj u JI-Evropi i Makroekonomija i razvoj BiH – Obavještenje

Ispitna pitanja iz predmeta Makroekonomija i razvoj u JI-Evropi i Makroekonomija i razvoj BiH

Akademska 2013/14

I  blok:Evropa i svijet

 • Globalizacija i savremeni razvoj
 • Karakteristike prvog talasa krize iz 2008 godine i dalje
 • Karakteristike drugog talasa savremene krize u svijetu
 • Kriza i perspektive privrednog rasta u svijetu,EU i regionu SEE
 • Nordijska Evropa:stanje ekonomije i perspektive
 • Zapadna Evropa.razvoj,problemi i perspektive
 • Centralna i Istočna Evropa
 • Jugoistočna Evropa:stope rasta,kriza i posljedice
 • CEFTA grupacija:trgovina i industrijska kooperacija
 • EU vs.SAD,Japana i BRICS-a
 • Osnovni problemi privrednog razvoja EU
 • Nadnacionalne politike EU i nove tendencije
 • Kriza evra:uzroci,šanse i opasnosti
 • BRICS i SEE-problemi i nivo privredne saradnje
 • Privredne veze SEE i EU
 • Privredne veze i saradnja Rusije i SEE
 • EU i EAI(evroazijska integracija),usporedba,paralele
 • Poruke Davos-a ,januar 2012, 2013, 2014 godine
 • Uloga i odgovornost rejting agencija za krizu u svijetu
 • Ispunjenost nada i očekivanja Slovenije  u EU
 • Makroekonomija i reforme za privredni rast
 • BiH  naspram EU i svijeta(stanovništvo,BDP,izvoz…
 • Regija SEE naspram EU i svijeta(stanovništvo,BDP,izvoz…)

II blok:SEE regija

 • Potencijali ,modeli i prognoze oporavka privreda regije
 • Specifičnosti i strukture privreda regije SEE
 • Izbor modela rasta i strukturne transformacije privreda regije
 • Proizvodnja i privredni rast regiona SEE
 • Trgovina i platni bilansi Regije
 • Konkurentnost zemalja regije SEE
 • Problem konkurentnosti i prijetnje izvozu
 • Barijere izvoznicima i kretanje izvoza u regiji
 • Strane direktne investicije i razvoj SEE
 • Monetarna politika i finansiranje realnog sektora
 • Bankarski sektor SEE: komparacija i očekivanja
 • Prihodi i rashodi budžeta regije
 • Dugovi regije i problem otplate dugova
 • Porezi i poslovno investicioni ambijent SEE
 • Modeli  izrade budžeta i specifičnosti regije
 • Promet poljoprivrednog zemljišta:evropska i regionalna iskustva
 • Otvorena pitanja  finansijske konsolidacije zemalja Zapadnog Balkana
 • Potencijal ponovnog aktiviranjja krize i fiskalna neravnoteža u regiji
 • Rigidnost tržišta rada i izbor politike
 • Fokus razvoja vještina i zaposlenost
 • Strukturna politika u proizvodnom sektoru i prioriteti reformi
 • Strukturna reforma u neproizvodnom sektoru i prioriteti
 • Izazovi i izgledi javnih politika
 • Potencijali regionalne saradnje u industriji,inovacijama i razvoju
 • Regionalno udruživanje firmi vs.globalnih konkurenata
 • Privredni modeli Njemačke i zemalja SEE(komparacija)
 • Osnovni fokus makroekonomskih politika i strukturne reforme
 • Karakteristike i specifika tržišta rada u regiji
 • Reforme  tržišta proizvoda u funkciji  produktivnosti i konkurentnosti
 • Modeli rasta za buđenje preduzetničkog duha u regiji

 

III blok:BiH

 • Privatizacija i fenomen tzv.zarobljene države u BiH
 • Podizanje nivoa nacionalne štednje
 • Upravljanje javnim dugom,opštim i zajedničkim resursima
 • Reformisanje javnih preduzeća
 • Reforma PIO i ostalih dijelova javnog sektora
 • Korelacija krize u BiH sa svjetskom krizom
 • Promjene u finansijskoom sistemu,banke i finansijska tržišta
 • Budućnost KM s obzirom na zastoje u privredi,deficite,stanje evra
 • BiH privrda kao rentijerska ekonomija
 • Privredno-sistemske rezerve BiH za dalji  privredni napredak
 • Centralna banka i monetarni sistem BiH
 • Komparacija montarnih sistema BiH i regije
 • Regionalni aspekt finansijskih tržišta
 • Devizni kurs kao faktor konkurentnosti i platnog bilansa BiH,SRB,HR
 • Faktori kreditnog rejtinga BiH  i posljedice
 • Uticaj korištenja bezgotovinskog plaćanja na BDP BiH i Regije
 • Reforma poslovnog i investicionog ambijenta u BiH
 • Modaliteti finansiranja infrastrukturnih investicionih projekata
 • Razvoj ruralne ekonomije u svjetlu otklanjanja siromaštva
 • Proizvodne investicije i razvoj eksportnih industrija
 • Razvoj agroindustrijskog kompleksa
 • Trgovina i trgovinski lanci regije i BiH
 • Mjesto BiH u trgovini i investicijama u CEFT-i  i  EU
 • Nade u BiH, i za BiH ,kao trgovinski centar regije
 • Trgovina i investicije BiH  s EFTA zonom
 • Osiguranje izvoznih poslova
 • Agrarna proizvodnja i cijene hrane
 • Članstvo u STO i problem GMO proizvodnje i prometa
 • IndustrIja i industrijska saradnja  BiH i regije
 • Konkurentske prednosti i pitanje tzv.pametne specijalizacije BiH
 • Privlačenje stranih privatnih kapitala za izvozne poslove
 • Ekonomske snage regije i BIH  s odrazom na rast i konkurentnost
 • Tržište rada: komparacija 20 i 21 stoljeća
 • Evropske energetske direktive i razvoj autoindustrije
 • Refleksije ulaska Hrvatske u EU na privredu BiH
 • Refleksije ulaska Hrvatske na privredu Srbije
 • Problemi jačanja konkurentnosti BiH
 • Reforma pravosuđa,korupcija,kriminal i razvoj BiH
 • Digitalna agenda i razvoj informacionog društva u BiH
 • Dvije strane KM-deficiti i privredni rast u BiH
 • Posljedice emigracije i ruralno-urbane migracije
 • Inkluzivni rast u BiH
 • Zelena ekonomija i zeleno tržište kao segmenti održivog razvoja
 • Osnovni stubovi održivog i tzv.pametnog privrednog rasta u BiH
 • Potencijali BiH u oblasti zelene ekonomije
 • Prednosti poslovanja u skladu s principima i tržištem zelene ekonomije
 • Ocjena razvojne i sistemske tranzicije BiH
 • Pravci reformi u finansijskom i realnom sektoru
 • Komparacija ostvarenja( i problema) reforme realnog sektora BiH,SRB i HR
 • Komparacija s regijom ostvarenja BiH u reformi finansijskog sektora
 • Regija: komparacija aktivnih mjera podrške privredi
 • Bankarstvo i osiguranje BiH i regije: stanje,problemi
 • Procjena i vizija uspjeha Hrvatske u EU

Teme eseja iz ME-SEE akademsk 2013/14 godina

-Uporedna analiza platnog bilansa zemalja regije
-Uporedna analiza privrednih sistema i ekonomske politike zemalja regije
-Fiskalna konsolidacija u zemljama regije
-Mogućnosti regionalne privredne saradnje preduzeća i privreda regije
-Ekonomska politika i preduzetnički impuls u zemljama regije
-Razvoj privatnog sektora kao način izlaska iz krize
-Transformacija i modernizacija javnog sektora u sklopu oporavka privreda regije
-Strukturne promjene u proizvodnom sektoru kao put izlaska iz krize
-Strukturne promjene u neproizvodnom sektoru kao pomoć izlasku iz krize
-Monetarno i fiskalno finansiranje razvoja regije- dometi i ograničenja
-Obrazovanje i nauka u funkciji privrednog i društvenog oporavka regije
-Likvidnost i razvoj regije
-Savremena ekonomska teorija i ekonomska politika-ideje za privredni rast
-Iskustva iz privredne istorije nekih malih, ali bogatih evropskih nacija
-Perspektive privrednog rasta u svijetu
-Privredni razvoj  BiH i Regije u  svjetskoj statistici i aktuelnim izvještajimam (MMF,WB,EBRD,TI,BTI,HF …)
-Ocjena i problemi tranzicije BiH i regije u svjetskoj statistici i izvještajima
-Analiza nekih uspješnih modela i iskustava tokom krize 2007-2013 (Baltik,Poljska,Slovačka,Slovenija? ,Island, Irska? …)
-Razvoj proizvodne baze BiH  u svjetlu konkurentnosti i globalizacionih iskustava
-Tipično bh.preduzeće i njegove šanse na svjetskom tržištu

Predmetni nastavnik