Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Други циклус   /  Огласна табла II   /  Ljetna škola u okviru Resita Network

Ljetna škola u okviru Resita Network

U okviru akademske mreže Resita Network ove godine održaće se ljetna škole za studente drugog ciklusa studija:

  1. Ljetna škola u Peći 21-26. avgusta 2016. godine (Tema: Starateški menadžment, Inavoacioni menadžment)

Rok za dostavljanje prijava je 20.06.2016.

Svi troškovi putovanja i boravka su pokriveni. Za više informacija možete se obartiti doc. dr Mladenu Rebiću ili mr Nemanji Šarencu.

Zainteresovani studenti drugog ciklusa mogu se prijaviti na e-mailove: rebicmladen@yahoo.co.uk ili nemanja.sarenac@ekofis.org

U prijavi neophodno je  navesti:

  1. Ime i prezime
  2. Akademska godina upisa
  3. Studijski program
  4. Prosječna ocjena i broj položenih ispita
  5. Kontakt telefon

 

doc. dr Mladen Rebić, prodekan za NIR