Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Други циклус   /  Огласна табла II   /  Konkurs za upis u drugi ciklus studija

Konkurs za upis u drugi ciklus studija

Na osnovu člana 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10 i 104/11) i Odluke Vlade Republike Srpske od 17.11.2011. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu II ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u školskoj 2011/2012. godini, r a s p i s u j e  s e

K O N K U R S
za upis studenata u prvu godinu studija II ciklusa na studijskeprograme
organizacionih jedinica Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Istočnom Sarajevu,
u školskoj 2011/2012. godini

 

Ekonomski fakultet Pale

Studijski program: Ekonomija*

* Po Rješenju Ministarstva prosvjete i kulture RS utvrđuju se sledeći studijski programi: Finansije; Poslovno upravljanje; Makroekonomija, reforme i biznis; Ekonomski razvoj BiH; Kvantitativna ekonomija.

Prijedlog broja studenata za upis na II ciklus:

 • budžet: –
 • sufinansiranje: 50 mjesta
 • vanredni student 50 mjesta

Visina školarine u KM:

 • budžet: –
 • sufinansiranje: 880,00 KM
 • vanredni student: 1500,00 KM

 

3.    KONKURSNI ROK

Prvi upisni rok:

(1)        prijavljivanje kandidata počinje 28.11.2011. a završava 02.12.2011. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan);
(2)        polaganje prijemnog ispita obaviće se 05.12.2011. sa početkom u 9,00 časova;
(3)        objavljivanje rezultata konkursa je do 07.12.2011. godine do 14,00 časova;
(4)        upis primljenih kandidata počinje 12.12.2012. godine, a završava se 16.12.2011. godine.

 

4.     OSTALE ODREDBE

4.1. Naknada za tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti iznosi 60,00 KM za studijske programe organizacionih jedinica Univerziteta, osim organizacione jedinice Akademije umjetnosti gdje je ovaj iznos 70,00 KM.

Instrukciju za uplate kandidati će dobiti na organizacionim jedinicama Univerziteta.

Kandidat koji se upiše na studijski program prve godine drugog ciklusa studija prilikom eventualnog ispisa nema pravo na povrat uplaćenih finansijskih sredstava.

Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i priložiti sljedeća dokumenta i to:

(1) Izvod iz matične knjige rođenih;
(2) Orginal ili ovjerenu kopiju diplome o završenom I ciklusu studija
(3) Uvjerenje o položenim ispitima
(4) Nastavni plan i program studija koje je kandidat završio (ukoliko je studirano na drugom fakultetu)
(5) Dokaz o uplati

Rezultati postupka i rang lista objavljuju se na oglasnoj tabli organizacionih jedinica Univerziteta.

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno proveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis, u roku od 48 sati od objavljivanja rezultata na oglasnoj tabli organziacione jedinice Univerziteta.

Odluka po prigovoru donijeće se u roku od 48 sati od podnošenja prigovora i saopštava se podnoisiocu prigovora i objavljuje na oglasnoj tabli organizacione jedinice Univerziteta.

Od plaćanja školarine u iznosu od 100% oslobođeni su:

 • Studenti –djeca poginulih i nestalih boraca VRS,
 • Studenti – djeca ratnih vojnih invalida VRS 1. i 2. kategorije,
 • Studenti – invalidi VRS od 1‐5 kategorije,
 • Studenti sa invaliditetom koji ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica i
 • Studenti – djeca bez oba roditelja.
 • Od plaćanja školarine u iznosu od 50% oslobođeni su:
 • Studenti – djeca ratnih vojnih invalida VRS 3-6. kategorije, studenti borci VRS

Studenti mogu biti oslobođeni od plaćanja troškova školarine do navršenih 25 godina, u skladu sa Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno‐otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br. 55/07, 59/08 i 118/09)

Upis semestra na svim visokoškolskim ustanovama plaćaju svi studenti u visini od 40,00 KM na ime administrativnih troškova.

Nastava na ІІ ciklusu studija može se organizovati na onim studijskim programima na kojima je upisano najmanje 15 studenata. odnosno najmanje 5 studenata na studijskim programima na Akademiji umjetnosti.